lørdag 30. mai 2015

Nr. 64: Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!


Nr. 64:

Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!

Min erfaring er at de aller fleste mennesker skjønner ikke hvorfor en er kommet til, hva og hvordan en skal leve! Det er dypt tragisk. Og de troende som skal være et forbilde er dessverre mange ganger like uvitne og går i et åndelig og moralsk mørke som verdens barn gjør. Men gjennom å kjenne Gud og hans ord, så vil du og jeg bli, og forbli overvinnere!

Bilde en skjematisk fremstilling av DNA som viser dens struktur. Hvorfor var det så viktig med dette? Jo, hadde ikke Guds dom og Noah vært ren med å ikke vært innblandet i denne perverteringen. Så hadde det aldri blitt noen frelse for oss mennesker da Himmelen ikke har denne DNA som menneskene da fikk. Den var pervertert, halv menneskelig og halvt Satanisk. Derfor kom vannflommen, da menneskene ikke levde etter Guds forordninger lengre.

 

Noah og hans familie var som kontraster og en motsats til samfunnet rundt seg.

Vi som troende har også det samme kallet. Men la oss se på Noah og hans familie, kontra det samfunnet rundt seg.

1 Mosebok 6. 4 Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også. For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn. Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.

Alle mennesker utenom Noah og hans familie hadde sex med disse kjempene, og på den måten ble hele menneskeheten pervertert og annerledes enn hva Adam og Eva var. Adam og Eva var 100 % mennesker, men disse menneskene her ble oppblandet med de falne englene og var dermed ikke lengre 100 % mennesker. Men ikke Noah og hans familie. De levde i homogene og stabile ekteskap der en ikke hadde løse forbindelser, gi fra hverandre og fant «nye» partnere.

Tiden vil lever i dag er blitt som Noahs dager!

Lukas 17. 26 Og som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. 27 De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Så kom storflommen og gjorde ende på dem alle.

Guds forordninger blir neglisjert, derfor dette forfallet blant oss mennesker!

Egentlig er Guds forordninger enkle, samt de er gode og til det beste for oss mennesker.

Noah hadde lydige barn, og dette er en stor velsignelse. Ungene skal alltid høre på sine foreldre, respektere og adlyde dem. Dette er et prinsipp som er Gudgitt og som vi ikke kan gå bort i fra.

Men hva med slike som det er i dag med stemødre, stefedre, stebrødre og søstre. Stebesteforeldre, stetanter etc.?

Ser vi ikke hvor vanskelig, ja umulig det er å følge råd og veiledning som Guds ord sier?

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 6. 1. Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres for Herrens skyld, for det er rett.

Dette er et meget viktig vers. I endetiden skal det tom innforbi de kristnes rekker bli en åndskamp av dimensjoner der avstanden mellom foreldre og barn skal bli så stor at Guds ord sier at menneskene følger sine lyster og kjød fylt ut! At vi må si at det er åndskrefter fra den onde som står bak.
2. Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

2 Du skal hedre din far og din mor, det er det første av budene som har et løfte:

Her går Paulus tilbake til de ti bud i 2. Mosebok 20 som Gud gav Moses. Loven er åndelig, rett og god sier han til Romerne og til oss alle. Vil du ha et godt og fremgangsrikt liv? Sett pris på dine foreldre, lyd dem og ha stor age for dem! Nest etter Gud står de over deg.

3 så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet.

Da har du løfte på at det vil gå deg godt og leve lenge i landet, det landet som Herren gav oss alle. Et at de viktige ting med Åndens komme er at foreldre og barn trives og er i sammen. Malakias 4. 6 Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

4 Dere fedre, vekk ikke sinne og trass hos barna, men gi dem den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.

Ordspr 13: 24 Den som sparer sitt ris, hater sin sønn. Men den som elsker ham, tukter ham tidlig. Dette kan også misforståes og en kan gå for langt. De aller fleste i dag tukter ungene for lite mener jeg. Balansegangen her er veldig viktig og nødvendig. Ungene trenger fremfor alt kjærlighet, oppmuntring og få respekt av sien foreldre. Besteforeldre og andre familiemedlemmer som støtter ungene er også av et gode og must.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:
Gud har gitt sine forordninger, for de skal holdes, og det nøye!

Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.

Ekteskapet – mellom en mann og en kvinne som varer livet ut. Og at barna som de har i sammen – er dem lydige. Det er en forordning og prinsipp som er Gudgitt og som gjør menigheten velbehagelig for Gud. Bryter vi dette, så mister vi også Guds gode velbehag. Her ligger et ansvar på den enkelte å ikke bryte dette prinsippet. Er du et barn som har vørt ulydig imot det som dine foreldre har sagt deg og gitt deg av instrukser i livet? Da har du også gått imot hva skriften sier: «Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.»

Men så er det godt med evangeliet, har du sviktet er det mulig å komme til Gud i Jesu navn og få ny nåde og tilgivelse. Men da må du komme og bære omkostningene med det hele. Er du villig til dette? I så fall vil Gud støtte deg videre i livet, selv om du har sviktet!

Men det er fullt mulig å følge Gud og de forordninger han har gitt, uten å gå alle de omveier som ulydighet og trass fører med seg! Valget er vårt, og den enkelte sitt, hver dag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar