fredag 26. desember 2014

Nr. 30: Hvordan kan du være så sikker at den Hellige Ånd ikke er en egen person på lik linje med Faderen og Sønnen?Nr. 30:

Hvordan kan du være så sikker at den Hellige Ånd ikke er en egen person på lik linje med Faderen og Sønnen?

Hvordan kan du være så sikker at den Hellige Ånd ikke er en egen person på lik linje med Faderen og Sønnen? Treenighets lærere og Jesus alene hevder begge at den Hellige Ånd er en person, og ikke den høyeste kraft som skriften og du sier! Hva er rett?

Illustrasjonsbilde av Antikrist slik han kan se ut? Som har en «felles» ånd i sammen med Satan og den falske profet. På samme måte er det mellom Gud Fader, Jesus og sin menighet, de har en felles Ånd – den hellige Ånd!

 

Svar:

Vi kan se på to aspekter før vi svarer på dette.

1. ) Antikrist og Satan har en “felles ånd”.

1. Joh.4:1 På dette skal dere kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt kommer, og den er allerede nå i verden.

Efes. 2. 2. som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn.

Her leser vi om Antikristen Ånd og den Ånd som er virksom i vantroens barn. Som har et og det samme formål da det er to sider av samme Ånd og sak.

2.) Mennesket har en Ånd men er ikke en Ånd, men en person.

Ords. 20. 27 Menneskets ånd er en Herrens lampe; den ransaker alle lønnkammerne i hans indre.

Rom. 8. 16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn.

Her leser vi at vi har en Ånd men er ikke en Ånd. Det er en del av oss.

Ergo er vi ikke en Ånd men vi har en Ånd.

1. Kor. 2. 11 Hvem vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. 12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss.

Slik er det også med Gud. Han er Ånd og lar sin Ånd være virksom over alt. Leser vi nøye skriften så viser skriften også at den Hellige Ånd er en del av Gud, og ikke en egen person. Dette er en 1700 år lang løgn fra Satan som har klart å lure nå store deler av kristenheten i så lang tid, at det er på tide at en får sagt i fra at vi godtar ikke denne løgn lengre.

Satan og Antikrist er to separate personer, men allikevel har de en felles Ånd og agenda. Slik er det med Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus. De har en felles Ånd – den Hellige Ånd – som selvfølgelig ikke er en egen Gudeperson. Men deres felles Ånd med deres hensikter og agenda som han utfører. Derfor kommer ordet han inn da det er en Ånd som er knuttet opp til bestemte personer.

Når noen dør, så er mange opptatt hvis en skal gjøre noe med vedkommens skrifter eller bruke noe av vedkommende at det er knuttet opp til denne personens Ånd. For at en ikke skal komme i klammeri med noen etterpå, spesielt de som kjente vedkommende eller er i slekt med vedkommende. Selve personen er død, men allikevel så taler vi om at vedkommende Ånd. Ser du ikke at dette er en uttrykksmåte? Det trenger ikke alltid i hver sammenheng være bokstavelig talt en person, men for å utrykke oss bruker vi slike ord og benevnelser.

Vi blir også misledet med dette da en før ikke brukte små og store bokstaver. Komma og punktum er også kommet mer etterpå. Også kapitel inndeling og vers er kommet etterpå, slik at vi blir forledet til å legge mer inn i tekstene enn det som var satt der fra begynnelsen og vi dreier da skriften inn i vårt mønster. Satan har sine snodige metoder for å villede og forføre.

Hvordan være sikker på at du ikke er Ånd eller at Satan og Antikrist også har en ekstra person med seg utenom den Falske Profet? Slik høres absurd og dumt ut!

Like dumt og absurd er det å gjøre den Hellige Ånd til en ekstra Gud og en ekstra person. Dette er en 1700 år lang løgn som har overlevd seg selv.

Den Hellige Ånd er Guds og Jesu Kristi Ånd. Og han er Guds virksomme kraft. La oss ta to skriftsteder på dette til slutt:

Lukas 1. 35 Engelen svarte: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.

Rom. 8. 9 Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til. 10 Dersom Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud. 11 Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp, også gi deres dødelige legeme liv ved den Ånd som bor i dere.

Her står det ordrett på den Hellige Ånd er: “Den Høyestes kraft”.

Videre leser vi Rom. 8 at den samme Ånd er Guds og Kristi Ånd, også ordrett:

“så sant Guds Ånd bor i dere” og “Den som ikke har Kristi Ånd”.

For å ikke dra dette enda lengre så står det at det er Kristus som bor i oss når hans Ånd bor i våre hjerter. Da å gjøre den hellige Ånd til en egen person på lik linje med Faderen og Sønnen, det må vi anse som løgn og en fabrikkert sannhet som ikke stemmer med Guds ord og med virkeligheten!

6 kommentarer:

 1. Jesus omtaler den hellige ånd som talsmannen.... oversettelse feil eller?

  SvarSlett
 2. Nei!

  Men vi sier den bilen, men det er ikke en person. Vi sier den elven etc. Dette er gramtikk, men å gjøre den hellige Ånd til en egen person er i beste fall visvas. I verste fall å vil lede mennesker i troen.
  Her er det så mange argumenter å ta tak i. Hvilket navn har eventuelt den hellige Ånd? Skal vi da be og tilbe den hellige ånd?
  Satan og Antikrist har en Ånd. Og vi har en Ånd, er vi da en «ekstra» person. For meg er hele treenighetslæren oppkonstruert, ubibelsk og ulogisk. Så får andre velge om de vil tro på min undervisning eller andre sin, jeg formidler det som Gud har vist meg og viser meg!


  SvarSlett
  Svar
  1. Talsmannen, hjelperen . Han går i forbønn for oss med sukk som ikke kan rommes i ord.

   Slett
 3. Artikkel skrevet for en tid tilbake, den forteller hva som Guds ord sier:

  Den Hellige Ånd kompletterer oss!

  Jan Kåre Christensen


  Romerbrevet 8. 26 På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. 27 Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.

  Går Ånden i forbønn for oss eller er det en feil oversettelse? Det står om at Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet. Det er 100 % bibelsk korrekt og dette opplever jeg også erfaringsmessig. Men går Ånden selv i forbønn for oss med sukk uten ord?

  I grunnteksten står følgende: Ånden trer inn for oss med sukk usigelige.

  Videre i v 27 står det igjen: han trer inn for de Hellige.

  Hva menes med det? Det menes med det at vi gjør vår del, ber. Så kommer Ånden oss til hjelp, overnaturlig hjelp og gjør at vår bønn blir komplett.  Hvordan erfarer vi dette? Vi begynner å be, så etter en tid evner vi ikke mer. Så kommer Ånden oss til hjelp. Vi ber og ber, men så kommer Ånden inn og gjør at vi ber igjennom som de ”gamle” så ofte sa det. Det er ikke lengden som er det avgjørende, men Ånden kommer oss til hjelp. Den trer inn for oss.

  Det burde heller stått: Men Ånden selv kompletterer oss, med overnaturlig rettledning.

  Da treffer vi betydning av hva Paulus vil ha sakt, eller hva Gud sier gjennom Paulus.

  Det er underbart at Gud har sendt oss sin Ånd som vår hjelper på denne jord.

  La meg også ta med noen flere oversettelser fra samme skriftsted:

  Living: Hjelper den Hellige Ånd oss med våre daglige problemer og i vår bønn.

  Jerusalem: Når vi ikke kan velge ord for å be riktig.

  Hedegård som er den beste: Vet hva Ånden mener.

  Seidelin: Hva Ånden har i tanke.

  Alt dette er hentet fra Studie bibelen.

  Hva er betydningen? Vi gjør alt det vi kan og så godt vi kan 100 %. Men når ikke det strekker til, som det så ofte ikke gjør. Får vi erfare overnaturlige innslag ved den Hellige Ånd.

  En hjelp fra Gud selv ved sin Ånd som kommer vår menneskelige skrøpelighet og vår menneskelig begrensning til hjelp og unnsetning. Ånden trer inn for oss, hallelujah

  Vi får også denne undervisningen flere plasser i Guds ord.

  Joh.e.14. 15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19 Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.

  21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

  Joh.e.16. 12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

  Gud Faderen og Jesus Kristus, vår Herre har ikke latt oss være som hjelpeløs barn.

  Skal vi mestre en jobb trenger vi kompetanse, slik er den Hellige Ånd. Den gjør at vi mestrer vår oppgave i denne verden.

  1.Joh.b.2. 6 Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde.

  Dette kunne jeg brukt timer, dager og enda mer på tid på å undervist om.

  Det er så spennende og interessant hva Gud gjør gjennom våre liv, både mitt og alle andre troende.

  SvarSlett

 4. Her er 2 grunnsannheter vi har lært gjennom dette korte bibel studiet.

  1.) Vi gjør absolutt alt så godt vi selv kan.

  Er vedholdende i bønn. Går på møter og leser i bibelen. Skal vi preke eller skrive en artikkel. Alt gjør vi etter fattige beste evne.

  2.) Når alt det gode vi gjør ikke strekker til, som det ofte gjør. Da regner vi med en overnaturlig hjelp sendt fra Gud selv; den Hellige Ånd. Guds og Kristi Ånd.

  Dette har jeg erfart uttallige ganger. Les gjennom hele bibelen for øye, spesielt NT. Og Apostelgjerningen er særdeles i kjernen av dette. Gud utrettet storverk gjennom enkle menn og kvinner som var konstant og daglig fylt av hans Ånd.

  Den avgjørende forskjellen er ikke oss selv om Gud fordrer av oss at vi gjør alt etter beste evne. Men den Hellige Ånd, som han har sendt til jorda for å styrke, trøste, veilede og komplettere oss.

  Det er en del som setter ting opp imot hverandre som Guds ord ikke gjør.

  Hvor mye skal Ånden ha av meg og jeg av Ånden?

  Det er noe som følger med hverandre. Når et hjul begynner å gå rundt går på hjulet og navet rundt samtidig. Slik er det også med dette sa Jesus: Joh.e.15.5b. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Kristus får oss og vi får av Ånden.

  Trenger vi å bli døpt i den Hellige Ånd? Ja, men det er en engangsopplevelse.

  Daglig renselse og åndsfylde er livsbetingelsen for en troende for å oppleve et Himmelsk liv her på denne jorda. Alt utenom dette er ikke det livet Gud har kalt oss til.

  Stort? Ja. Oppnåelig? Ja, ved at vi gjør alt 100 % så godt vi selv kan. Men regner med at den Hellige Ånd gjør resten som ikke vi formår og klarer i oss selv.

  1.Joh.b.1. 5 Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. 6 Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. 7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.

  SvarSlett
 5. Efesb.5. 18 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden.

  Dette er vidunderlig, himmelsk og herlig. Vandre i lyset likesom han er i lyset og daglig å være fylt av Jesus! Ja, det er det vi er når vi er fylt av Ånden. Her ser vi igjen at treenighetslæren ikke holder mål imot Guds ord.

  Det er akkurat det Jesus sier i Joh. e. 14. 23 Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham.

  Det er akkurat det Gud vil, bo hos oss her i tiden å våre hjerter. Det er fullt ut mulig ved en daglig vandring i Guds hellighet!

  Jeg erfarer dette og millioner før meg har erfart det siden de første kristne.

  Og alt dette er tilgjengelig for deg og meg i dag. Ingen er ikke spesielle i oss selv. Det er kun en som er spesiell; Jesus Kristus.
  Matt.3. 17 Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»

  Faderen hadde en permanent glede i Sønnen. Slik vil Faderen også ha en permanent glede i våre liv når Ånden selv kompletterer oss!

  Vidunderlig undervisning?

  Vi som troende er mer en Kongelige, rike og berømte i denne verden. Vi lever et Himmelsk oppstanden liv i denne verden her og nå!

  Dette med at Den Hellige Ånd kompletter oss går igjen og igjen som et bibelsk prinsipp på flere områder.

  Dette er et emne og en sannhet som har opptatt meg veldig som en gammel fotballspiller der en er vant med å tenke helhet. Hva hjelper det å være en god fotballspiller men spille med dårlige spillere?

  Skal en utrette noe som fotballspiller er en avhengi av at andre kompletterer en.

  Slik er det i ekteskapet, menigheten, arbeidsplassen og mange andre steder. Det er et bibelsk prinsipp. Å bli komplettert.

  Det er det prinsippet i bønnen som Paulus tar opp at den Hellige Ånd kompletterer oss, også i bønnen.

  Skal jeg omskrive dette verset i Rom.8.26b blir det slik:

  For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Dette var teksten i vår bibel, så kommer det slik det kunne vært oversatt i overensstemmelse med grunnteksten og som vil gi den rette meningen. Den Hellige Ånd går ikke i forbønn for oss, men med oss!

  For vi vet ikke til enhver tid hvordan vi skal formå å be rett, derfor kommer Ånden oss til unnsetning på dypeste måte (sukk er dypeste måte) slik vi ber rett ved hans hjelp.

  Og videre v27b: for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.

  Da hadde det blitt:
  for Ånden trer inn i bønnen (sammen med den troende) slik at Guds vilje blir bedt.

  Det er underlig når vi går inn i grunnteksten. Så får Guds ord på enkelte punkter helt annerledes mening og betydning. Og den riktige betydningen.

  Den Hellige Ånd operer og virker ikke for seg selv, men i sammen med oss. Det er vi som trenger Ånden og vi gjør rett i å bruke alt det Gud har skjenket oss.

  De to viktigste tingene Gud har skjenket oss er Guds ord og den Hellige Ånd. Her ligger hemmeligheten til all sunn og god åndelig fremgang!

  SvarSlett