tirsdag 18. november 2014

Nr. 16: Det er dobbeltmoral å være imot homoseksuelle, transer etc., men samtidig godta gjengifte blant de kristne!

Nr. 16:
Det er dobbeltmoral å være imot homoseksuelle, transer etc., men samtidig godta gjengifte blant de kristne!


Jeg må le av den kristne dobbeltmoralen. "Vi skal elske de homofile, men de må ikke gå inn i noe forhold, for det står jo i bibelen at det er synd" Når det så gjelder skilsmisse og gjengifte blant kristne lyder det "Kristne er jo som folk flest og det finnes jo tilgivelse, ikke vær så dømmende.." Ja ja:)
Bilde av Hans Inge Fagervik som dessverre lever i hor etter skriftens ord med å være gjengiftet som en troende, tragisk!

 


Mitt budskap er egentlig enkelt og klart, å følge Guds ord til punkt og prikke på alle områder. Ikke overdriv noen plasser eller overse noe. Men hvem gjelder Guds ord for? Alle, men det er hyrdene og de med lederansvar vi skal påse at de lever deretter.

Jeg har ikke problemer med at det sitter noen på «siste» benk og ruset, gjengiftet, homo, transer eller hva de nå er. Men når de begynner å sitte på talerstolen og skal ha lederansvar, da vrir det seg i meg.

Jeg begynte med en uttalelse jeg hentet fra nettet. Det står følgende:
Jeg må le av den kristne dobbeltmoralen. "Vi skal elske de homofile, men de må ikke gå inn i noe forhold, for det står jo i bibelen at det er synd" Når det så gjelder skilsmisse og gjengifte blant kristne lyder det "Kristne er jo som folk flest og det finnes jo tilgivelse, ikke vær så dømmende.." Ja ja:) skrevet av Judith Bjørsvik.

Hva omtaler Guds ord de som skiller og gifter seg igjen?

1.)  Ekteskapsbrytere.
2.)  Horkarler eller horebukker på godt norsk.
3.)  Horkvinner eller tøyte på godt norsk
4.)  Syndere
5.)  Bryter ekteskapet.
Og den som ikke har vært gift før men gifter seg med en fraskilt kommer inn under samme dom som den som gifter seg på nytt etter en skilsmisse.

Hva sier Guds ord om den som velger å leve med en person av det samme kjønn?

1.)  Hor.
2.)  Synder mot naturen.
3.)  Forvendte den naturlige bruk til den unaturlige.
4.)  Driver skjenselsverk.
5.)  I GT omtales homoseksualitet som  en vederstyggelighet.

Dette er bare for å vise ut i fra Guds ord så er det dypest sett hor og synd uansett hvilken «form» en velger å leve utenfor ekteskapet. Vi kan ikke «godta» en form for synd, men være imot en annen, det er dobbeltmoral og hykleri!

Men hvem skal gå foran, og være gode eksempler? Verden? Guds menighet?
Ja, Guds menighet, men der er forkynnerne og de med lederansvar som skal være gode eksempler og forbilder. Dette lærer og taler skriften om.

Kyrre Vidar Simonsen Vi vet jo hva Bibelen sier om å skille seg! Skal man følge guds ord eller sitt eget Kjød? Pastorer og ledere som driver å gifter å skiller seg har mye å svare for, når dem er med på å lede for eksempel ungdommer på samme kurs, dvs at det skal på en måte være godkjent og akseptert å skille seg å gifte seg flere ganger, det er helt imot guds ord, Gud hater skilsmisse, og det er ikke mange årsaker bibelen nevner som grunn til å skille seg! kristne og da spesielt ledere har et stort ansvar når det gjelder signaler dem sender ut med sin livstil. Folk skiller seg jo for dem minste sak, og vær ærlig hvorfor? Æ har null respekt for kristne ledere som ikke velger å følge Guds ord. Som velger å følge egne kjødelige lyster og veier.
(sitat slutt).

1 Pet. 5. 2 Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet.  3 Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken.

1930 oversettelse: men således at I blir mønster for hjorden.

Jeg vil spørre et enkelt spørsmål, er en et mønster for hjorden hvis en er skilt og gifter seg igjen? Nei mener jeg. At mange mener annerledes enn meg får være deres valg. Men det kommer veldig ofte av at en ikke skiller forkynnere fra «vanlige» folk. Guds ord legger noe helt annet på Hyrder enn andre «kristne».

1 Tim. 5. 17 Eldste som er gode ledere i menigheten, fortjener dobbel belønning, særlig de som arbeider med forkynnelse og undervisning.

Sluttkommentar:
Dette taler vel for seg selv? Det er synden som skaper skille mellom oss og Gud, og små og store synder finnes ikke hos Gud. Der er alle synder «store» for det er synden som skaper skille, men gjør vi opp vår synd. Omvender oss, forlater f.eks. ektefellen hvis en er gjengiftet eller hvis en er homoseksuelle så må en forlate sin mann eller dame. Å leve med en person av samme kjønn er synd, akkurat som gjengifte er det. Vi kan ikke godta en synd og advarer imot en annen, slikt er hykleri og dobbeltmoral!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar