søndag 7. juli 2024

Nr. 142: Er det «mer» bibelsk å leve i parforhold enn løse forhold som homofil og lesbisk?

 Nr. 142:

Er det «mer» bibelsk å leve i parforhold enn løse forhold som homofil og lesbisk?

 

Illustrasjonsbilde der to menn «gifter» seg. Som jeg ikke kan finne bibelsk dekning for gjør at ting forandrer seg med hensyn til hva Gud sier og ser på dette.

Dette er imot Guds skaper ordning, og imot Guds gode vilje for oss mennesker. Samtidig, Gud elsker alle mennesker. Uansett!

 


https://blog.janchristensen.net/2016/11/nr-1769-terje-hegertun-professor-ved.html

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/vAayOp/de-frikirkelige-homofile

https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2022/12/11/et-tydelig-ja-til-trofaste-samliv/

https://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-69-er-homofili-synd.html

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2918-det-er-direkte-dobbelt-moralsk.html

https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/bitstream/handle/11250/2672700/master_BjoernevikGL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://nlm.no/globalassets/dokumenter-og-filer/formelle-dokumenter/veiledning-og-retningslinjer/nlm_samliv-i-lys-av-bibelen.pdf

 

En ny variant er nå kommet inn i menigheten, der en skiller homofilt og lesbisk samliv!

Fra om det er trofast eller ikke!

 

Jeg har ikke satt meg til fulle inn i denne saken.

Men såpass har jeg fått med meg.

Der bl.a. Terje Hegertun professor em., er ute med noe for meg helt nytt.

Det er at han ikke skiller homofilt samliv og lesbisk samliv.

Med heterofilt samliv, bare en lever trofast. Da er det akseptabelt.

Der løse forhold er synd, men at lesbiske og homofile forhold der en lever som partnere. De er Gud villet å lese i trofasthet mener Hegertun.

Der han langt på vei sidestiller et heterofilt ekteskap, men er lesbisk og homofilt ekteskap.

TROFASTHETSIDEALET: – Å fremme trofasthetsidealet både blant heterofile og homofile, er en etisk målsetting som er dypt forankret i den kristne tradisjonen hevder teolog Terje Hegertun.

 

Dette fremstår for meg som rent ut tankespinn, hvor i skriften finner enn dette?

https://www.bokogmedia.no/det-trofaste-samlivet

 

Hvor klarer enn å finne så mange slike ting?

Skriften sier om slike som Terje Hegertun og likesinnede:

 

2 Pet. 3. 16 I alle sine skriv taler også han om det. Men noe er vanskelig å forstå, og det er noen ulærde og ubefestede som dermed forvrenger også resten av Skriften til sin egen ødeleggelse.

17 Derfor, kjære, fordi dere allerede vet dette, så vær på vakt så ingen blir ført på avveier sammen med disse ugudelige og dermed faller bort fra deres trygge stilling.

18 Men voks i nåde og i kunnskap om vår Herre og Redningsmann Jesus Kristus. For æren tilhører ham, både nå og på tidenes dag! Amen.

 

Det er alvorlig, og skriften sier at slike som Terje Hegertun fører og farer vill.

Der de ødelegger både seg selv, og de som følger denne lære.

 

Noe av det eneste jeg kan si meg enig med av den forkynnelsen jeg har hørt.

Er at Gud selvsagt ikke fordømmer bare homofilt og lesbisk samliv.

Men langt mye mer, da det er også mange andre forhold som er synd.

Det fritar ikke da noen for å leve i synd?

 

Guds ord er klart her, både i GT og NT.

Der homofilt samliv, som lesbisk samliv i enhver form er synd.

 

Det er viktig, at når synd blir fordømt i Guds ord.

Så er det for det bryter med Guds vilje.

Listen er lang flere plasser der Guds ord fordømmer synd.

På den måten er det viktig å se dette også som en helhet.

Men dog allikevel, nå er det dette tema som behandles.

Derfor er fokuset her.

 

1.)                      Homofil og lesbisk praksis er ikke en synd som er den eneste synd.

 

2.)                      All synd hater Gud.

 

3.)                      Om Gud fordømmer all synd, da fordømmer han også homofil og lesbisk praksis.

 

Skriften tar opp homofil og lesbisk synd.

Både i GT og NT, der en finner at Gud ikke godkjenner dette som noe han har behag i.

 

1.)  1 Mosebok 19. Og de to engler kom til Sodoma om aftenen, mens Lot satt i Sodomas port; og da Lot så dem, stod han op og gikk dem i møte og bøide sig med sitt ansikt til jorden  1 Mos 18,2 

og sa: I herrer! Ta inn i eders tjeners hus og bli der inatt, og tvett eders føtter! Så kan I stå tidlig op imorgen og dra videre. Men de sa: Nei, vi vil bli på gaten inatt.  Hebr 13,2 

Da nødde han dem meget, og de tok inn hos ham i hans hus; og han gjorde i stand et måltid for dem og bakte usyrede brød, og de åt.

Før de ennu hadde lagt sig, kom byens folk, mennene i Sodoma, både unge og gamle, hele folket fra alle kanter og omringet huset.

Og de ropte på Lot og sa til ham: Hvor er de menn som er kommet til dig inatt? Før dem ut til oss, så vi kan få vår vilje med dem!  Dom 19,22-30   Jes 3,9   Rom 1,27 

Da gikk Lot ut til dem i døren og lukket den efter sig

og sa: Mine brødre, gjør da ikke så ond en gjerning!

Se, jeg har to døtre som ikke har hatt med nogen mann å gjøre; la mig få føre dem ut til eder, og gjør med dem som I synes! Gjør bare ikke disse menn noget, siden de er kommet inn under skyggen av mitt tak!

Men de ropte: Gå av veien! Og så sa de: Her er denne ene mann kommet for å bo som fremmed her, og så vil han alltid opkaste sig til dommer! Nu vil vi fare verre med dig enn med dem. Så trengte de hårdt inn på mannen, på Lot, og stormet frem for å sprenge døren.  2 Pet 2,8 

10 Da strakte mennene hånden ut og tok Lot inn til sig i huset og lukket døren.

11 Og de folk som stod utenfor døren til huset, slo de med blindhet, både små og store, så de forgjeves søkte å finne døren.  2 Kong 6,18 

12 Da sa mennene til Lot: Har du ennu nogen her, enten svigersønn eller sønner eller døtre eller nogen annen som hører dig til i byen, så før dem bort fra dette sted!

13 For nu skal vi ødelegge dette sted, fordi et sterkt klagerop over dem er nådd op til Herren, og Herren har sendt oss for å ødelegge det.  1 Mos 18,20-21 

 

De levde med menn som de skulle leve med kvinner.

Homofilt samliv, der Gud straffet dem med ild og svovel fra Himmelen.

De ble utslettet, alt p.g.a. bl.a. homofilt samliv. Gud dømte synden på en svært streng måte. Der vi må si at homofilt samliv var en direkte årsak.

 

2.)  3 Mosebok 18. 22 Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.  3 Mos 20,13   Rom 1,27   1 Kor 6,9 

 

3.)  3 Mosebok 20. 13 Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en vederstyggelig gjerning; de skal late livet, deres blod være over dem!  3 Mos 18,22 

 

Samme møter vi i det nye Testamente.

 

4.)  Rom. 1. 25. Og slik byttet de bort Guds sannhet med løgnen og æret og tjente skapningen i stedet for Skaperen, han som er velsignet i tider. Amen.

26 Derfor tillot Gud dem å bli overgitt til nedverdigende lidenskaper. For selv hunnkjønnet byttet bort en naturlig kjønnsomgang med en som er i strid mot naturen.

27 På samme måten gav hannkjønnet opp sin naturlige kjønnsomgang med de av hunnkjønn, og de brant av begjær etter hverandre, hannkjønn mot hannkjønn. Og gjennom sine skamfulle handlinger overfører de på seg selv de gjengjeldelser som deres villfarelser skal medføre.

28 Og fordi de ikke brydde seg om å ha korrekt kunnskap om Gud, tillot Gud dem bli overgitt til sine fordervede sinn. Og de gjorde det som var usømmelig.

29 De ble fulle av all slags urettferdigheter — seksuell umoral, smålighet, grådighet og ondskap. Og de ble fulle av misunnelse, mordtrang, stridighet, svik, falskhet og sladder.

30 De ble baktalere, gudshatere og voldsmenn. De er arrogante skrythalser, de pønsker ut ondskap, og de er ulydige mot sine foreldre.

31 De er ufølsomme, troløse og hardhjertet. De bryter avtaler og er nådeløse.

32 Slike kjenner Guds dom og vet at de som gjør dette, fortjener døden. Og likevel gjør de det ikke bare selv, men de medvirker også til at andre gjør det.

 

5.)  1 Kor. 6. Vet dere ikke at ingen urettferdig skal arve Guds rike? Så bli ikke ført på avveier! Ingen horkarer eller avgudsdyrkere, og ingen som driver hor, ingen transvestitter, og ingen som driver utukt med menn eller lar seg bruke til utukt med menn, kan arve Guds rike.

 

6.)  1 Tim. 1. 10 Det skal heller ingen tyv eller en som er grisk, en drukkenbolt, en spotter eller en pengeutpresser.

11 Slik var noen av dere. Men dere ble renset, helliggjort og rettferdiggjort i Herren Jesu navn ved Guds ånd.

Vi vet at loven er til det gode hvis vi bruker den riktig.

Og vi vet dette: Loven ble ikke innført for de rettferdige, men mot forbrytere og opprørere, mot de ugudelige og syndige, mot de urene og gudløse, og mot slike som dreper sine fedre og sine mødre og andre mennesker.

10 Den er mot horkarer, mot menn som har sex med menn, mot menneskehandlere, mot løgnere, mot de som sverger falskt og mot slike som ikke har respekt for mennesker — og når det gjelder noe annet som strider mot en uforfalsket lære.

11 Den er mot det som ikke er i samsvar med den velsignede Guds budskaps herlighet, det som han har betrodd meg.

 

Sluttkommentar:

 

Når en leser de seks tekstene jeg har tatt med. Tre fra GT, og tre fra NT.

De er så kraftfulle at de er nærmest vanskelige å kommentere og også skrive åpen på en blogg når en tenker på hvor allment akseptert dette er blitt.

Men det er ikke mine ord, men bibelens egne ord.

Der vi møter slike sitater som dette:

 

«det er en vederstyggelighet»

«de begge gjort en vederstyggelig gjerning; de skal late livet, deres blod være over dem!»

«gjennom sine skamfulle handlinger overfører de på seg selv de gjengjeldelser som deres villfarelser skal medføre.»

«ingen som driver utukt med menn eller lar seg bruke til utukt med menn, kan arve Guds rike.»

«Loven ble ikke innført for de rettferdige, men mot forbrytere og opprørere, mot de ugudelige og syndige, mot de urene og gudløse, og mot slike som»

 

Loven er imot alle som gjør synd sier skriften

 

Så langt jeg forstår skriften, er homofilt og lesbisk samliv synd uansett!

Det er ingen formidlende omstendigheter her. Synd er synd, og Gud hater synd.

Samtidig vil han at vi omvender oss, og lever i samsvar med hans ord og bud.

Det kan vi klare ved hans hjelp, hjelpen er gitt ved utgytelsen av den Hellige Ånd i våre hjerter etter vi er blitt renset i Jesu blod!

 

Relaterte linker:

http://undervisning.janchristensen.net/2015/07/nr-69-sa-skjer-det-som-jeg-har-advart.html

http://undervisning.janchristensen.net/2014/11/nr-16-det-er-dobbeltmoral-vre-imot.html