onsdag 29. juli 2015

Nr. 69: Så skjer det som jeg har advart imot at de lesbiske og homoseksuelle blir akseptert på samme måte som de gjengiftede i kristne miljøer og menighet!

Nr. 69:
Så skjer det som jeg har advart imot at de lesbiske og homoseksuelle blir akseptert på samme måte som de gjengiftede i kristne miljøer og menighet!

Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

Bilde av Lot og hans familie som flyr under Guds dom over Sodoma og Gomorra, dessverre så ble hans kone til en saltstøtte da hun så seg tilbake stikk i strid med englenes ord (Guds ord til henne og familien).
Vi lever i den tiden som bibelen beskriver som de siste av de siste dager. De siste dager begynte etter Guds ords lære på pinsefestens dag og vil avslutte med et ragnarok kalt i Guds ord bl.a. for Jakobs trengsel da dette vil være inngangen for Israel inn i et 1000 års fredsrike som vil være som en fødsel – en meget trang og smertefull fødsel!
Dette som NÅ skjer har jeg i bunn og grunn advart imot i over tredve år!

Det er som Amos sier det: «Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.»

Hør på profetene sier også skriften:

2 Krøn. 20. 20 Morgenen efter tok de tidlig ut og drog avsted til Tekoa-ørkenen; og med det samme de drog ut, stod Josafat frem og sa: Hør på mig, Juda og I Jerusalems innbyggere! Tro på Herren eders Gud, så skal I holde stand! Tro på hans profeter, så skal I ha lykke med eder!

Det er om å tro på Herrens profeter, og ikke de falske profeter. Da vil det gå deg og dere vel, men lytter du på de falske profeter vil de bare narre deg og dere og du vil ende i fortapelsen med ditt liv i verste fall. I beste fall vil du blir frelst, men hele ditt livsverk vil gå tapt!

Vi leser: Lukas 17. 26 Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager: 27 de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen. 28 På samme vis - likesom det gikk i Lots dager: de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget; 29 men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen - 30 således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares.

Jeg har i alle år aldri å klassifisere synd – vi ser nå hva som er i ferd med å skje og som skjer!

Når jeg ser tilbake på hva jeg har forkynt i alle de år – og hva storparten av kristenheten i Norge har forkynt, eller unnlate å forkynne. Så blir det med stor glede og tilfredstillelse på hva jeg har forkynt nå i over tredve år.
Mens hva storparten av kristenheten i Norge har forkynt, eller unnlatte å forkynne. Så blir det med et stort vemod, vemmelse og her er det de falske profeter som har overtatt det hele som Jesus advarte imot ville skje nå i endetiden!

Matt. 24. 10 Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre; 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill

Mange vill ta anstøt – akkurat hva jeg har erfart og erfarer!

Jeg har sagt fra dag en at gjengifte er synd, å leve som homoseksuell eller lesbisk er synd. Vi kan ikke katekisere noen former for synd. Synd er og forblir synd!

Jeg vet at jeg ikke er bedre enn noen andre, langt derifra! Men hva sier skriften er og har alltid vært min parole. I fortid – nåtid og fremtid!

Selv den falske profeten Jan Hanvold har nå åpent forsvart de som er lesbiske.

Etter Hanvolds Facebook innlegg som jeg referer til her:
«De hetrofobie er på krigsstien. Og tåler ikke at noen har et annet syn på homofile enn de selv. Men slik er det med disse som lider av hetrofobie. Hvis de homofile roper etter toleranse, må de kunne tolerere biskoper som har et annet syn. biskop Per Arne Dahl, er en from mann som følger sin samvittighet og burde blitt respektert for sitt syn. Den hetsen han utsettes for av de heterofile folkene, er jo respektløst. Vi står i fare i Norge til å miste ytringsfriheten og det som er verre, religionsfriheten. Hvor folk ønsker å følge Guds ord som sin største autoritet. Og hvor mennesker vil lyde Gud mer enn mennesker. Så da må en respektere at folk har ulike syn. Men de som roper om toleranse, viser seg og være de minst tolerante. Og da blir det ordet som jeg har innført, mer og mer virkelig. At vi lever i et demokratur. Hvor eliten og de som roper og skriker høyest, skal bestemme hva vi andre skal tenke tro og mene. Og hvis vi mener noe annet. Er vi intolerante og lider av homofobi eller av islamofobi. Men alle som lider av hetrofobie og kristofobi, er tolerante mennesker. Og selvfølgelig de er de som får oppmerksomhet i media, er de stakkars menneskene som lider av hetrofobie. Snart blir alle som ikke enig med disse folkene, stemplet med at de driver med hat-kriminalitet. Tiden kommer da jeg ikke lenger kan forkynne Guds ord rent og klart. Hvis jeg sier at Jesus er eneste veien til Gud. Diskriminerer jeg alle muslimer og andre som ikke tror. Eller jeg forkynner hva bibelen sier om ekteskapet. Eller jeg uttrykker meg angående abort. Som vi så her i 2014, da det ble storm, fordi noen leger ikke ville ta abort. Derfor er det viktig at kristenfolket står opp for menn som Biskop Per Arne Dahl. En from herrens tjener som har et stort hjerte for alle mennesker. La oss be for han.»

Her viser Hanvold sitt sanne JEG! Han mener å kritisere de som lever i synd vil føre til at vi mister ytringsfriheten. Hva gjør det? Vi skal forkynne Guds ord om hele verden tiljubler oss eller hater oss. Om vi blir aksepterte, eller hatet, vi er satt til å holde frem Guds evige og sanne ord. Der både gjengifte og alle andre typer og former for synd skal påpekes, avsløres og holdet utenfor menigheten!

Sluttkommentar:

Jeg går ikke rundt og slår meg på brystet og sier: «Å Se her, hva var det jeg sa!»

Det bare burde få enda flere til å få opp øynene at det som pådrar Guds dom fremfor noe er ikke AP og andres Israel hat, om det er ille nok!
Men fremfor alt Guds folk som lever og vandrer i synd, ulydighet og opprør!

Skriften sier og dette bør vi legge oss på hjerte:

1 Pet. 4. 17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar