onsdag 8. juli 2015

Nr. 67: Sodomas og Gomarra utslettelse kom av mangel på rettferdige mennesker, som det kun fantes 3 av, og Gud ville ha 10 for å spare de to byene!


Nr. 67:

Sodomas og Gomarra utslettelse kom av mangel på rettferdige mennesker, som det kun fantes 3 av, og Gud ville ha 10 for å spare de to byene!

Bilde av Pastor Ray McCauley fra Sør-Afrika som er en av de mange som er skilt og gjengiftet igjen som troende. Han startet Rhema Church og har vært veldig imot de homoseksuelle og alt det de står for.
Selv er han gjengiftet, vi kjenner igjen mønsteret i fra Norge og det hele er en vederstyggelighet! Verste jeg hører er gjengifede forkynnere som taler imot synd, det tror jeg selv Gud blir vred over mer enn noe annet!
Vi har flere av den typen i Norge også som taler imot homoseksuelle, men selv er gjengiftet!

 

2 Pet. 2. 6 Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv.  7 Men han reddet den rettferdige Lot, som led under de holdningsløse menneskenes utsvevende liv.  8 Ja, denne rettferdige mannen som bodde midt iblant dem, ble dag etter dag pint langt inn i sin rettferdige sjel når han så og hørte alt det onde de gjorde.
     9 Herren vet altså å fri de gudfryktige ut av prøvelser, men holder de urettferdige i forvaring til straffen på dommens dag, 10 først og fremst de som følger de urene lystene i sitt kjøtt og blod og forakter Herrens myndighet. De er frekke og selvsikre og spotter de himmelske maktene uten å skjelve. 11 Selv ikke englene, som står høyere i makt og styrke, kommer med spottende ord når de fører fram anklager fra Herren mot slike makter.

De som er gjengiftet som troende passer perfekt på dette ordet:
«De er frekke og selvsikre og spotter de himmelske maktene uten å skjelve.»

Det er da de som er de ugudelige og urettferdige i dag fremfor noen andre!

Men samtidig, hvem er det som da holder igjen? For den kommende dom?
Leser vi beretningen om Sodoma og Gomarra så ser vi det at det var «mangel» på rettferdige mennesker som ble Sodoma og Gomarra bane!

Da Gud vill utslette Sodoma og Gomarra leser vi at Jesus og to engler kom til Abraham, og videre ba Abraham til Gud slik at han fikk ned antallet på rettferdige mennesker som vil være nok for at Gud sparte Sodoma og Gomorra.

Vi leser i Esekiel om hva som var utbredt i Sodoma og Gomarra.

Esekiel 16. 46 Din storesøster er Samaria, som bor med døtrene sine til venstre for deg. Og din lillesøster er Sodoma, som bor med døtrene sine til høyre for deg. 47 Ikke bare vandret du på deres veier og gjorde de samme avskyelige tingene, etter kort tid handlet du på alle vis verre enn de. 48 Så sant jeg lever, sier Herren Gud: Din søster Sodoma og døtrene hennes gjorde slett ikke som du og døtrene dine. 49 Se, dette er synden som din søster Sodoma gjorde seg skyldig i: hovmod. Hun og døtrene hennes hadde nok mat, ro og trygghet. Men hun ga ikke de hjelpeløse og fattige en håndsrekning. 50 Hovmodige var de og gjorde slikt som jeg har avsky for. Men da jeg så det, drev jeg dem bort.

Hovmod var kardinal synden for Sodoma, slik det er for menneskene i dag. De tar seg selv til rette, alt dreier seg om hva en kan oppnå i dette livet. Hva som venter, det bryr enn seg ikke om. Hva er hovmod? Slik skriften sier det, så er det bl.a. å ikke hjelpe når en kan.

Fra Wikipedia: Hovmod (på latin superbia) er overdreven stolthet og selvhevdelse med ringeakt for andre. Det motsatte er ydmykhet. Hovmod regnes som en av de sju dødssyndene i katolsk teologi.
(sitat slutt).

Jeg tenker på «Pastor» og den falsk apostel Jan Aage Torp som en person som viser til fulle hva det vil så å være hovmodig.

Han mener at jeg er jeg er et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, hatblogger, "ønskemotstander", utilregnelig, tanketom, tosk, dumrian og stalker (Norges eneste og verste ifølge Torp).

Så kommer enda mer hva Torp mener jeg er; løgner, eier hverken skam eller vett, tullingen og lystløgneren Christensen, mentalt tilbakestående, uten venner og alt annet.

Men han selv lever i åpenbar strid med Guds ord, hover seg over meg som nesten styggen selv, så har vi da med å gjøre med en som ligner på menneskene i Sodoma som var under Guds dom med sitt liv som Torp temmelig åpenbart også er!

Hva er da å være en Sodomitt? Det er først og fremst å være hovmodig. Ikke en eller form for synd som det er blitt.

Å være hovmod er en av de syv dødssynder ifølge den katolske kirka, her er hva det står om hovmod.

Norske synonymer til hovmod er overlegenhet, selvopphøyelse, arroganse, overdreven stolthet eller selvfølelse.

La oss ta for oss hver av disse ordene:

Overlegenhet: å føle seg overlegen er dypest sett å se ned på andre.

Selvopphøyelse: Her er det noe som Jesus advarte imot igjen og igjen. Her er fra Jesu undervisning:
Lukas 14. 7 Da han la merke til hvordan gjestene valgte seg ut de øverste plassene ved bordet, sa han til dem i en lignelse:
     8 «Når du blir bedt i selskap, så ta ikke plass øverst ved bordet. For kanskje er det innbudt en som står høyere enn du, 9 slik at verten som innbød dere begge, kommer og sier til deg: ‘Gi plass for denne gjesten!’ Da vil du med skam måtte gå og sette deg nederst. 10 Nei, når du er innbudt et sted, skal du ta plass nederst ved bordet, slik at verten kan si til deg når han kommer: ‘Venn, sett deg høyere opp!’ Da blir du hedret i alle gjestenes påsyn. 11 For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.»

Arroganse: Arroganse kommer av det latinske «arrogare» som betyr «å kreve for seg selv», og kan sikte til:
    Hovmod, dumstolthet
    Hybris, dumdristighet

Overdreven stolthet: Stolthet er rett og slett definert som ens følelser av overdreven selvtillit verdt, mens selvfølelse kan være synonymt med egenverd, men ikke nødvendigvis at høy. Derfor er selvtilliten et stabilt nivå av egenverd. det er snarere summen av ens følelser av verdighet.

Overdrev selvfølelse: Fra Wikipedia: Selvfølelse eller selvaktelse, selvbevissthet, er å akseptere seg selv som den en er, og være bevisst sin egen verdi. Begrepet selvfølelse brukes i psykoterapi, men også i dagligtale. Lav selvfølelse gjenkjennes med usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse.
(sitat slutt).

Her har enn en overdreven selvaktelse, med andre ord en ser aldri sin egen tilkortkommenhet, begrensning og at en trenger Gud!

Sluttkommentar:

1 Mosebok 18. 22 Så gikk mennene derfra, de tok veien mot Sodoma. Men Abraham ble stående for Herrens ansikt. 23 Abraham gikk nærmere og sa: «Vil du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de urettferdige? 24 Kanskje finnes det femti rettferdige i byen. Vil du likevel rive dem bort? Vil du ikke bære over med stedet på grunn av de femti rettferdige som er der? 25 Det ligner ikke deg å gjøre noe slikt, å la rettferdige dø sammen med urettferdige! Skal det gå den rettferdige på samme måte som den urettferdige? Det ligner ikke deg! Må ikke hele jordens dommer gjøre det som rett er?» 26 Da sa Herren: «Finner jeg femti rettferdige i Sodoma, vil jeg bære over med hele stedet for deres skyld.»
    27 Til det svarte Abraham: «Se, jeg har dristet meg til å tale til Herren, jeg som er støv og aske. 28 Kanskje mangler det fem på de femti rettferdige. Vil du ødelegge hele byen på grunn av disse fem?» Han svarte: «Jeg skal ikke ødelegge den hvis jeg finner førtifem der.» 29 Abraham fortsatte å tale til ham: «Kanskje finnes det førti der», sa han. Han svarte: «Jeg skal ikke gjøre det for de førtis skyld.» 30 Da sa Abraham: «Herren må ikke bli harm om jeg taler! Kanskje finnes det tretti der.» Han svarte: «Jeg skal ikke gjøre det hvis jeg finner tretti der.» 31 Abraham sa: «Se, jeg har dristet meg til å tale til Herren. Kanskje finnes det tjue der.» Han svarte: «Jeg skal ikke ødelegge den for de tjues skyld.» 32 Da sa Abraham: «Herren må ikke bli harm om jeg taler en eneste gang til! Kanskje finnes det ti der.» Han svarte: «Jeg skal ikke ødelegge den for de tis skyld.» 33 Da Herren var ferdig med å tale til Abraham, gikk han. Og Abraham vendte hjem.

Legg merke til at da Abraham «forhandlet» og ba så var fokuset at Gud ville spare sin dom hvis han fant først femti rettferdige, så gikk antallet ned til ti. men Gud fant kun tre rettferdige mennesker i Sodoma og Gomarra, eller fire da Lots hustru ble til en saltstøtte da hun i utgangspunktet ble sett på å være rettferdig. Med andre ord, dommen kom først og fremst i mangel på troende mennesker.
Det samme leser vi i Lukas 18. 8 Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

Det er i denne tiden vi lever i dag, at Gud ikke kan finne «nok» troende og rettferdige mennesker, derfor kommer dommen og straffen over den verden!

Det maner oss alle til å være blant de som er rettferdige og som gjør at Gud ikke sender dom, død og ødeleggelse. Men vekkelse, åndsutgytelse og fremgang for evangeliet!

På mange måter er det derfor feil å la de homoseksuelle få «skylden» for alt som er gærnt. Men de som må få «skylden» fremfor noen andre, er frafallet, forførelse og den umoralen det er blant de troende. Som bekjenner Jesu navn men ikke lever etter hans lære. De er det som fører dom over verden fremfor noen andre!

Nettstedet Søkelys og Kjell Andersen.

Ikke bare skriver de dritt og løgner om meg.
Men slik de skriver og omtaler de homoseksuelle igjen og igjen. Alles deres aktivitet som blir beskrevet ned til minste de minste og største detaljer. Så skulle en tro at Kjell Andersen hadde Inside informasjon i Gay-miljøer (Det har han nok!)?
Det er ikke sunt og kristelig å fremme all den synden som pågår i verden og de verdslige miljøer. Men hva som foregår blant de troende, er vi pliktig til å advare og tale imot!

Det som burde få oss bekymret var ikke all umoral og annet i denne verden, men at bønnemøter og hvordan den åndelige tilstanden er i Guds menighet.
Vil Herren finne en, to eller flere rettferdige? Og kanskje spare Norge og sende vekkelse og ånd utgytelse med de medfølgende tegn, under og mirakler? Dette bør være vår bønn, ønske og mål:

Fra minebibelkommentarer Markus 16. 15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!

Evangeliet er også forkynnelse. Ikke bare gjerninger men også ord og budskap.

Vi forkynner også for åndsmaktene fordi de holder menneskene igjen for å tro på Gud og tro på Jesus som er avgjørende for å motta det evige liv.

Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Det er en personlig tro som er det mest avgjørende. Uten tro ingen dåp. Etter en er kommet til tro som dåp. De første kristne døpte i Jesu navn fordi det er i ham vi skal identifisere oss. Dåp betyr fyll neddykelse (Baptizo).

17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,

Vi møter Satan i form av hans demoner. De vil besette, befeste seg i mennesker og eller påvirke, selv troende. Tegnet på om vi er sanne troende er bl.a. at vi seirer over åndsmaktene. Og alle troende kan tale i tunger til egen oppbyggelse. Og som et tegn på at man er åndsdøpt så følger tungemålsgaven med!

18 og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.»

Ta slanger i hendene kan sees på flere måter. Slangen er et bilde på Satan og vi skal ha kontroll over han og han ikke over oss. Når det står at vi skal kunne drikke noe dødelig og det ikke skal skade oss kan vi se også på flere måter. Omgivelsene skal ikke styre oss men vi dem. Det er vi som skal sette farge på verden og ikke omvendt.

19 Etter at Herren Jesus hadde sagt dette til dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd.

Her ser vi at Jesus hadde fullført renselsen for våre synder akkurat som Ypperste presten gjorde en gang i året. Da han bar frem offer for sine og folkets synder (3.Mosebok 16). Etter Jesus hadde blitt ferdig med gjenløsningsverket satte han seg.

20 Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.

Disiplene gikk ut og gjorde to ting.

1.) Forkynte Ordet.

2.) Proklamerte Guds ord.

På denne måten virket Gud gjennom disiplene og det gjør han fremdeles i dag på samme måten når de går og stiller seg villige. Og blir ikledd kraften fra det høye, den Hellige Ånd!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar