fredag 4. mars 2016

Nr. 93: Det er demoners lære og forførende ånder som står bak kristne/troende mennesker som blir nektet å gifte seg, og gjengifte etter skilsmisse!

Nr. 93:
Det er demoners lære og forførende ånder som står bak kristne/troende mennesker som blir nektet å gifte seg, og gjengifte etter skilsmisse!

Den katolske kirke med Paven i spissen nekter å gifte mennesker, mens protestantene med pinse/karismatikerne i spissen driver med en form for flerkoneri med å tillatte gjengifte. Hva er best? Hva er verst?
 
Her må en velge mellom pest og kolera.

Begge er villfarne, men det er tross alt mer anstendighet med katolikkenes sitt syn som mener at ekteskapet er et sakrament, noe som protestantene overhode hverken tror eller praktiserer da gjengifte bare vinner mer og mer terreng og innpass.

Bilde fra Paulus kirken i Roma som jeg vil anbefale å besøke foran Peterskirken.


Foto: Berit Nyland Christensen


1 Tim. 4.1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet, 3 som forbyder å gifte sig og byder å avholde sig fra mat, den Gud har skapt til å nytes med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. 

Det er alltid to grøfter å falle i på en vei!

Katolikkene har falt i den ene grøften hvis en skal ta det røft.

Da de bl.a. nekter folk å gifte seg. Patere, nonner, munker, biskoper, Paven og andre innforbi den katolske kirka har forbud mot å gifte seg. Skriften sier at dette er demoners lære og forførende ånder som står bak.

Når det gjelder protestantene, så er vel snart det meste tillatt? Og de som går foran her med å gifte seg på nytt, det er ikke lekfolket. Men det er de som påstår de er Pastorer, apostler, hyrder, Evangelister, lovsangs ledere, sangere og andre i ledende roller og funksjoner. Det er demoners lære og forførende ånder som står bak dette sier apostelen Paulus!

Med andre ord, her er det en forført og villedet kristenfolk om de er protestanter eller katolske.
Satan har evnet å plante sin sæd, og her er faktisk begge de to største grupperinger innforbi kristenheten blitt begge ført vill!

Hva sier skriften? Skriften er egentlig veldig enkel og klar her. Vi leser i Guds ord.

1 Mosebok 1. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.

Dette gjentok Jesus som mønsteret og idealet.

Matt. 19. 4 Han svarte og sa: Har I ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne.

En gang gift, ingen skal bli nektet å gifte seg, men kun èn gang. Dette er skriften klare og enkle lære.

Kan en gifte seg med en fraskilt? Nei, her er skriften klar. Hvis en det gjør, så lever en selv i hor og synd.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Hva skal en gjøre hvis en blir skilt? Leve enslig eller forlike seg sier Guds ord, ikke noe annet.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Finnes den en såkalte «uskyldig» part? Nei, dette er også det som Guds ord sier, demoners lære og forførende ånder som står bak. Ingen er uskyldig og kan gifte seg på nytt. Vi er bundet så lenge den andre lever, om vi er mann eller kvinne.

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

Sluttkommentar:
Pinsevenne er veldig opptatt med at katolikkene skal få seg et nytt språk i nye tunger, og vel og bra er det.

Hvorfor er de ikke opptatt med at katolikkene skal få lov og gifte?

Dette er demonisk, dette er villfaren lære, dette er direkte fra den Onde!
 
Men samtidig, slik som pinsevenner og andre protestanter praktiserer med gjengifte eller flerkoneri som det dypest sett er. Det er også demonisk, dette er villfaren lære, dette er også direkte fra den Onde!

Vi står med andre ord, overfor egentlig at hele kristenheten er villfaren fordi de ikke forkynner og praktiserer det som Guds ord og Jesus sier. Et ekteskap – en gang – livet ut!