torsdag 18. september 2014

Nr. 10: Den herlige menigheten i Efesus!

Nr. 10:

Den herlige menigheten i Efesus!

Av Jan Kåre Christensen
Smyrna Oslo

Min kone Berit Nyland Christensen på  Amfiteater i Nikosia Kypros.


Jeg har alltid hatt en stor interesse for menighetens fremgang og betydning. Både i dag og når vi ser tilbake på menighetens virke i snart 2000 år.

Til alle tider så har Gud hatt sine redskaper og sine tjenere gjennom 2000 år.

Kanskje en av de herligeste og en av de menigheter med størst betydning, er menigheten i Efesus i det gamle lille Asia, det nåværende Tyrkia.

Her var det ikke bare en eller flere personer som var tent i brann for Gud, men en hel menighet!

Bare det får en sterk begeistring i meg; en hel menighet i brann for Gud!

Hva var det som gjorde at menigheten i Efesus ble et slikt herlig redskap for Gud?

Det er selvfølgelig mange sider ved dette, ikke bare en grunn.

Men vi har noe å lære her. Vil ta med 5 punkter hvorfor menigheten i Efesus ble og var en herlig menighet.
  1. Menigheten skilte seg ut i fra verden og det religiøse.
  2. Menigheten hadde sterke tjenestegaver gjennom lang tid.
  3. Menigheten elsket Guds ord og smeltet sammen med Ordet.
  4. Menigheten tålte og likte alt Guds ord.
  5. Menigheten opplevde en overnaturlig dimensjon.
Det er de 5 mest sentrale punkter i menigheten Efesus historie, hvorfor den ble det den ble. En menighet tent i brann for Gud.

Ser vi på det kristne menighetslivet i Norge, så er nok det veldig mange gjenfødte kristne i Norge frå Sør til Nord og fra Vest til Øst. Men det er så langt jeg vet om det ingen virkelige brennende menigheter som er i nærheten av menigheten i Efesus.

Hvorfor?

Prøv å gå igjennom de 5 punktene jeg har listet opp, så bør en forstår hvorfor. Skal menigheten i Norge komme videre, så kan vi begynne å lære av historien. Det vil skape en langt dypere forståelse av hvorfor ting er som de er.

Vi trenger ikke fare hit og dit for å finne svarene. Alle svarene finner vi i Guds ord og i historien.

Historien forteller oss at hele menigheten i Efesus var i funksjon og de var brennende og tjente Herren med glede!

Dette er veien å gå. Historien gir svar. Guds ord gir et korrekt og bibelsks svar!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar