onsdag 15. januar 2020

Nr. 133: Hvor kommer læren om treenighetslæren og sjelens udødelighet i fra når det ikke stemmer med Guds ord? Eller er det noe som kom med kristendommen og Jesu forkynnelse?

Nr. 133:
Hvor kommer læren om treenighetslæren og sjelens udødelighet i fra når det ikke stemmer med Guds ord? Eller er det noe som kom med kristendommen og Jesu forkynnelse?

Jesus er det sanne lys - lyse som skulle opplyse oss om hvem og hvordan Gud er.

Her er “treenighetens” opphav: Isis var kvinnenes gudinne. Hun var gift med Osiris, som var hennes bror. De hadde sønnen Horus. Dette er en av mange treenigheter vi finner i gammel hedensk tro og lære.
Ut i fra dette at Isis som var “gud” og gift med en “gud” og hadde en “gudesønn” kommer treenigheten.
Dette i sterk motsetning til Jødenes tro og de første kristne som var en sterk monoteistisk tro.
1. Kor. 8. 4b. vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.

Men treenigheten finner vi også i andre religioner i sterk kontrast til Jødedommen som var utelukkende monoteistisk.
Der heter det igjen og igjen at en ikke skal ha andre Guder en meg.
5. Mosebok 6. 4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.
Videre fra de ti bud.
2. Mosebok 20. 2 Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset. 3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Videre om den udødelige sjel:
Der vi jeg hente noen sitater fra Hellenistisk tro og lære som hadde gått videre med dette:
Da tar jeg med hva Platon lærte og trodde Platon (født 427 f.Kr., død 347 f.Kr., gresk filosof, en av de mest betydningsfulle i historien. Han var av adelig slekt, og ble født og døde i Athen. Han kom tidlig under Sokrates' påvirkning. År 387 grunnla han sin berømte filosofiske skole i Athen, som fikk navnet Akademiet etter en lund viet halvguden Akademos. Platon tilbrakte det meste av sitt liv med å undervise her).: Når det gjelder Platons teorier etter døden, har han mye interessante argumenter. Han mener først og fremst at ”når et menneske dør, er det bare kroppen som dør. Det finnes noe i et menneske som lever videre, nemlig sjelen”. Platon sier at sjelen ligner ideene, ergo er sjelen evig og udødelig. Argumentet for at sjelen ligner ideene, er at bare sjelen kan ”se” ideene. Med kroppen, altså øynene kan vi se trær, steiner, bygninger og andre usynlige ting, men igjen av kroppens sanser kan gi oss kjennskap til ideene. Bærebjelken i Platons forsøk på å bevise sjelens udødelighet, er tanken om at sjelen og ideene er i slekt, altså de har noe til felles. Det de har til felles er at de ikke kan brytes ned eller gå til grunne på andre måter, på samme måte som ideene er sjelen evig og udødelig.
---------------------------------------------------------------------------------
Dette var kun noen korte utdrag fra annen gudelære enn vår og før den kristne tro kom. Vi må forstå at vi alle er farget av den historiske utviklingen og hva som har vært gjengs før. Selv om det bryter med Guds ord.
Den Katolske Kirka tok opp i seg veldig mye av annen tro og lære fra det gamle Babylon, gamle Egypt, gamle Hellas og videre for å tilfredsstille Hedningene som ble kristne og da den Katolske Kirka var kompromisset kirke derfor “folkets Kirke”.
Men hva lærer Guds ord om dette? Fra de gamle Jøder til Apostlene og Jesus i det Nye Testamente. Det er dette som er vår målestokk og den sanne kristne tro.
Jeg har i sammen med min kone vært på omvisning tur i Egypt med guide fra Luxor, Kairo og flere andre steder sett og blitt lært opp i de sentrale deler av Egyptisk gammel gudelære. Og det er ting som stemmer med bibelen og ting som overhode ikke stemmer.
Problemet er at vi er påvirket av historien, gammel tro og lære mye mer en vi er klar over. Og Guds ord sier at dette som ikke stemmer med Guds ord det er som gjør i negativ forstand som forkludrer og ødelegger for alt som er sunt, rett og godt.
1. Kor. 5. 6b. Vet dere ikke at litt surdeig syrer hele deigen?
Det står ingen plasser om i bibelen om treenigheten. Det står klart ut første gang ordet om mennesket evige tilstand at den som synder skal dø. Og første gang en møter noe i bibelen er den riktige og alt annet etterpå er egentlig utfyllende og supplerende kommentarer og meninger.
1. Mosebok 2. 15 Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe hagen. 16 Og Herren Gud gav mannen dette påbud: «Du kan spise av alle trærne i hagen. 17 Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.»
Første Gang vi møter Gud i bibelen når han omtaler rett ut hvem han er blir riktig å si ved Moseloven, da får vi det klart og videre hva han sier til Israels barn.
2. Mosebok 20. 2 Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset. 3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.
5. Mosebok 6. 4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.
For meg så fremstår dagens kristendom oppblandet med sann tro og med gammel hedensk tro på flere felter og områder.
Som treenighetslæren, sjelens udødelighet, kirkelig hierarki m.m.
Alt dette må vi anse som mer som vranglære enn som bibelsk tro og lære.
Bibelsk tro og lære er utelukkende bygget på Guds ord og ikke noe annet.
Efes. 2. 20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. 21 Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, 22 og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar