torsdag 15. januar 2015

Nr. 33: Ekteskap - Skilsmisse - Gjengifte!

Nr. 33:

Ekteskap-Skilsmisse-Gjengifte

Dette er hva Pakten – Guds ord, sier:

Ekteskap

Han som skapte dem i begynnelsen, gjorde dem til mann og kvinne (1. Mos 1:27; Matt 19:4; Mark 10:6). Derfor skal en mann forlate sin far og mor og holde seg til sin kone, og de skal være ett legeme (1. Mos 2:24; Matt 19:5; Mark 10:7; Ef 5:31). Så er de ikke lenger to, men ett legeme. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke noe menneske skille (Matt 19:6; Mark 10:8-9). For sammen skal dere arve nåden og livet (1. Pet 3:7).


Herlig med Jimmy Swaggart, han syndet, omvendte seg og Gud og kona tok han til nåde igjen, herlig!
 

Skilsmisse

For Herren, Israels Gud, sier Han hater skilsmisse, for det dekker klærne med vold (Mal 2:16). På grunn av deres harde hjerte tillot Moses dere å skille dere fra deres koner, men fra begynnelsen var det ikke slik (Matt 19:8; Mark 10:5). Ekteskapet skal holdes i ære blant alle (Heb 13:4). En kone skal ikke skille seg fra sin ektemann. Og en ektemann skal ikke skille seg fra sin kone (1. Kor 7:10-11). Han kan ikke skille seg fra henne så lenge han lever
(5. Mos 22:19, 29).
Den som skiller seg fra sin kone, skal gi henne et skilsmissebrev (Matt 5:31). Men Jeg sier dere at den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun bryter ekteskapet (Matt 5:32). Du skal ikke drive hor eller bryte ekteskapet (2. Mos 20:14; 5. Mos 5:18; Matt 5:27; Rom 13:9).
Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd og drevet hor med henne i sitt hjerte (Matt 5:28). Du skal ikke begjære din nestes kone (2. Mos 20:17; 5. Mos 5:21; Rom 13:9).

Gjengifte = ekteskapsbrudd og hor

Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, driver hor og begår ekteskapsbrudd mot den første (Mark 10:11; Matt 19:9). Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt, bryter ekteskapet (Matt 5:32; 19:9). Og den som gifter seg med henne som er skilt fra sin mann, bryter ekteskapet (Luk 16:18). Og hvis en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet og driver hor (Mark 10:12; Luk 16:18).
Ektesengen skal holdes usmittet, for horkarer og ekteskapsbrytere skal Gud dømme (Heb 13:4). Far ikke vill! Verken de som driver, eller lever i hor, eller ekteskapsbrytere skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudsdyrkelse (Ef 5:5; 1.Kor 6:9-10; Gal 5:19-21; Åp 22:14-15).

Etter skilsmisse

Men om hun er skilt fra ham, så skal hun fortsette å leve ugift eller bli forlikt med sin ektemann. (1. Kor 7:11). En kvinne er ved ekteskapsloven bundet så lenge hennes ektemann lever. Men dersom hennes mann dør, da er hun fri til å gifte seg med den hun vil, bare det skjer i Herren (1. Kor 7:39; Rom 7:2). Hvis hun da gifter seg med en annen mann mens hennes ektemann lever, skal hun kalles en horkvinne og ekteskapsbryter. Men hvis hennes ektemann dør, er hun fri fra loven, slik at hun ikke er en horkvinne selv om hun har giftet seg med en annen mann (Rom 7:3).
For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Derfor, den som forkaster dette, forkaster ikke et menneske, men Gud, som også har gitt oss sin Hellige Ånd (1. Tess 4:7-8).

Ektepakten – et løfte

Den som gir et løfte til Herren, eller sverger en ed eller binder seg og sin sjel til en forpliktelse, må ikke bryte sitt ord. Alt det han har sagt og lovet, skal han gjøre (4. Mos 30:3). Ethvert løfte som en enke eller en skilt kvinne har bundet seg og sin sjel til, skal også stå fast (4. Mos 30:10). Du skal be og ofre lovsang til Ham, Han skal høre deg, og du skal holde dine løfter (Job 22:27-28; Sal 50:14).
Det er farlig for et menneske at han i tankeløshet vier noe, eller gir hellige løfter til Gud og først etterpå tenker gjennom hva løftene gikk ut på (Ord 20:25). Du skal ikke sverge falskt, men holde det du har lovt for Herren med ed. La et ja være ja, og et nei være nei, så ikke dommen skal ramme dere (Matt 5:33-34,37; Jak 5:12)! Når du gir et løfte til Herren din Gud, skal du ikke vente med å holde det. For Herren din Gud vil sannelig kreve det av deg, og det vil bli til synd for deg. Det du en gang har sagt og hva dine lepper har talt, må du holde og gjøre, for det var frivillig og med din egen munn du avla løfte for Herren din Gud. La ikke din munn føre ditt kjød til synd og si ikke til sendebudet at det var gjort i vanvare! (5. Mos 23:21,23; Fork 5:3,5).

Omvendelse og tilgivelse

Hva da om noen var utro? Kan deres utroskap sette Guds trofasthet ut av kraft? På ingen måte! Det står fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner (Rom 3:3-4). Skjønner du ikke at Guds godhet leder deg til omvendelse? Men ved din hardhet og ditt hjertes ubotferdighet og motstand mot sinnsforandring, samler du deg opp vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Han skal gi enhver etter hans gjerninger (Rom 2:4-6)Vend om til Meg, så skal jeg vende om til dere (Mal 3:7). Jeg har sett hans veier, og Jeg vil lege ham. Jeg skal lede ham og igjen la ham og hans sørgende få trøst (Jes 57:18). For jeg vil være nådig overfor deres urett. For Jeg skal tilgi deres misgjerning, og deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer (Jer 31:34; Heb 8:12; 10:17).
Vær meg nådig, Gud, etter Din godhet!
Utslett mine overtredelser etter Din store barmhjertighet!
Tvett meg fullkomment ren fra min misgjerning, og rens meg fra min synd! Rens meg fra synd med isop, og jeg blir ren. Tvett meg, og jeg blir hvitere enn snø. La meg høre fryd og glede, så de kan fryde seg, de bein Du har knust. Skjul ditt ansikt for mine synder, og stryk ut alle mine misgjerninger! Skap et rent hjerte i meg, Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre! Kast meg ikke bort fra Ditt ansikt, og ta ikke Din Hellige Ånd fra meg! Gi meg tilbake gleden over Din frelse, og hold meg oppe ved Din Ånd som leder meg (Sal 51:2-4, 9-14).
Jeg sa: «Jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren.»
Og Du tilga meg min syndeskyld (Sal 32:5).

2 kommentarer:

  1. Gud hater skilsmisse uansett grunn. Men hvis et ektepar er frelst og mannen bestemmer seg for å være utro, kvinnen kan da skilles! Hun er ikke lenger bundet til ekteskaps plikten, jeg mener da at hun gjør best i å leve som enke eller forsones med sin mann! Men kan hun klandres? Hvis hun gifter seg på ny med en annen?

    SvarSlett
  2. Nei, gjengifte er og forblir synd. Men det er klart, enhver skal stå innforbi Gud med sitt eget liv. Men det er kun forkynner og andre med et offentlig verv og embete jeg advarer imot!

    SvarSlett