torsdag 29. januar 2015

Nr. 46: Glemte verdener Del 4

Nr. 46:

Glemte verdener Del 4

Jesus sa ved en anledning at «. . .om disse tier, skal stenene rope» (Luk 19,40). Disse Jesu ord refererer vel mest til endetiden, men det er jo interessant at stenene også roper om menneskehetens og jordens sanne historie der det etablerte vitenskapsakademi fordreier sannheten med sine ville eventyr. Hva gjør så det etablerte vitenskaps-etablissement som er farget av sine utviklingshypoteser når talende arkeologiske funn går dem imot? Som alltid blir det gjort forsøk på å nedgradere funnene ved å kalle dem «svindel», «falskneri» etc., og forhindre at de «talende stener» blir brakt frem i offentlighetens lys. En utstilling av slike funn i museenes montre vil skape problemer for det verdensbilde utviklingslæren har hjernevasket folk med under skinn av å være «vitenskap».
IfølgUtviklingslæren er trolig den største svindel i moderne historieUtviklingslæren er trolig den største svindel i moderne historiee utviklingslæren oppsto de første dinosaurer på jorden for ca. 230 millioner siden, levde og blomstret gjennom en periode på ca. 160 millioner år, og døde ut for ca. 65 millioner år siden. Ifølge den samme læren, dukket de første mennesker opp for ca. 500 000–2 000 000 år siden. Det vil si at dinosaurene var allerede utdødd i mer enn 60 millioner år før de første menneskene gradvis dukket opp, følgelig kunne mennesker og dinosaurer ifølge denne læren umulig ha levd samtidig. Det er slike grove løgner utviklingslæren innbiller folk gjennom sin propaganda. Men det er etter hvert brakt en rekke funn for dagen som forteller at dinosaurer og mennesker faktisk levde samtidig. Disse funnene slår fullstendig bena under utviklingslæren, men beklageligvis blir slike oppdagelser latterliggjort og/eller skjult for publikum fordi de ikke passer inn i det evolusjonistiske verdensbilde. Funnene blir enten ødelagt, ignorert eller finner veien ned i museenes kjellere i stedet for å bli stilt åpenlyst ut for det brede publikum. De blir ofte kalt «Ooparts» (Out of Place Artifacts), som kan oversettes med «ting som ikke passer inn i det etablerte system». Derfor blir de holdt skjult eller bortforklart som «falsknerier», noe størsteparten av dem beviselig ikke er. Bare et par korte eksempler i denne omgangen.
Paluxy-elven
Fotavtrykk av menneske, funnet i Paluxy-elvenFotavtrykk av menneske, funnet i Paluxy-elvenDenPaluxy-elven i Texas, USA, der det ble funnet fotavtrykk av mennesker og dinosaurer side om side. Utviklings-etablissementet prøver febrilsk å bortforklare disse funnene som «svindel», men steinene taler sitt tydelige språkPaluxy-elven i Texas, USA, der det ble funnet fotavtrykk av mennesker og dinosaurer side om side. Utviklings-etablissementet prøver febrilsk å bortforklare disse funnene som «svindel», men steinene taler sitt tydelige språk lille elven Paluxy i staten Texas, USA, blir av og til tørrlagt under tørkeperioder. Under en slik tørkeperiode i 2000 fant Alvis Delk mens han vandret i det tørrlagte elveleiet en steinhelle med et godt bevart fotavtrykk fra en dinosaurus.
Han tok den med hjem, og da han rengjorde den syv år senere, oppdaget han også et fossilt fotavtrykk fra et menneske i den samme steinen. Fotavtrykket var godt bevart under all den tørre leiren. Senere er det blitt funnet en rekke lignende fossile fotavtrykk i leiren i Paluxy-elven.
Disse funnene var for så vidt sensasjonelle, men ble holdt hemmelige og/eller beskrevet som «svindel» fra utviklingsfløyen, som har uttalt at hvis det blir funnet uomgjengelige beviser for at dinosaurer og mennesker levde samtidig, ville slike funn fullstendig slå bena under utviklingslæren. Og det foreligger nå mange uomgjengelige beviser for at mennesker og dinosaurer levde samtidig.
Ica-steinene
DeEn av ica-steinene skildrer en dinosaurus i kamp med et menneskeEn av ica-steinene skildrer en dinosaurus i kamp med et mennesken nå avdøde peruvianske lege og kirurg Dr. Javier Cabrera innredet to værelser i sin praktfulle eiendom fra 1570 i Ica, Peru til et privat museum der han hadde over 11 000 steiner i sin besittelse. Ikke vanlige steiner, men meget spesielle steiner med inngraveringer som forteller en utrolig historie om en fortid der dinosaurer og mennesker levde side om side, både i fredelig og mindre fredelig sameksistens.
Flere av disse steinene er blitt analysert av laboratorier, og erklært som ekte. Også disse funnene slår bena under utviklingslæren. Det samme gjelder en mengde små leirfigurer av mennesker og dinosaurer som er funnet i den meksikanske byen Acambaro. Også disse figurene er blitt erklært for ekte. Mer om dette senere.

1 kommentar: