mandag 2. mai 2016

Nr. 94: Mennesker på andre planeter?

Nr. 94:
Mennesker på andre planeter?

Illustrasjonsfoto jorden sett utenfra.


Hvis det finnes intelligent liv flere steder ute i universet, hvorledes er deres forhold til vår felles Skaper? Lever de kanskje i synd slik vi mennesker på jorden gjør?

I år 1600 ble den italienske filosofen Giordano Bruno dømt til døden som kjetter og henrettet på et brennende bål. Det var Den katolske kirke som stod bak dommen, fordi Bruno hadde formulert en teori om at det eksisterte andre verdener ved siden av den verden vi mennesker bor i. Den katolske kirke har senere beklaget henrettelsen!

For i dag vet vi at Guds skaperverk er uendelig mye større og mer omfattende enn menneskene i tidligere tider ante. For eksempel vet vi at alle de stjernene vi ser på natthimmelen, i virkeligheten er soler. Vår egen sol, Helios, er bare en av flere milliarder stjerner i vår egen galakse, som kalles Melkeveien. Og astronomene har lenge vært klar over at Melkeveien bare er en av milliarder andre galakser ute i universet. For eksempel har vi lenge visst at den lille lysflekken på natthimmelen like nedenfor stjernebildet Cassiopeia er lys fra en nabogalakse med navnet Andromeda.

Når det gjelder de åtte planetene i vårt eget solsystem, så er det foreløpig lite eller ingenting som tyder på noe liv utenom jordkloden. Den innerste planeten, Merkur, er en liten steinklode som er nesten glødende av varme på grunn av solens nærhet. Den neste planeten, Venus, er av omtrent samme størrelse som jorden, men den er dekket av et tett skylag som hindrer varmen i å slippe ut. Resultatet er en overflatetemperatur på oppimot 460 grader! Så her er ikke gode muligheter for noe liv.

Neste planet heter Tellus og er den som vi mennesker bor på, og så vidt vi vet, er dette den eneste kloden i vårt solsystem som har liv. Etter jorden følger planeten Mars, som er litt mindre enn jorden, men her er tegn som tyder på vann under jordskorpen. Dessuten har planeten et tynt luftlag. Videre ser vi i landskapet spor etter uttørkede elveløp og fossefall. Og Mars har to isbelagte polkalotter, og med sommer på den ene polen så utvider kalotten seg, samtidig som vinter på den andre polen får kalotten til å minke. Dessuten er Mars ledsaget av to måner. Men noe tegn til liv har vi ennå ikke observert. Men det utelukker ikke at her kan ha vært liv i tidligere tider!

Etter Mars følger de fire store gassplanetene: Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Muligheten for liv på noen av disse er lik null. Men alle fire har flere måner kretsende rundt seg – Jupiter alene har hele 67 måner! Og her finnes vårt solsystems største måne, Ganymedes, som utgjør nesten 75 prosent av Mars´ størrelse, og den rommer et enormt underjordisk hav. De tre neste gassplanetene er også omgitt av flere måner, så alt i alt er her 172 måner i vårt solsystem! Men noe sikkert tegn til liv er foreløpig ikke observert, men det er registrert frossent vann på et par av månene. Dessuten må vi huske at avstanden herfra er lang inn mot solens varme og lys.

Ved hjelp av moderne teknikk har nå forskerne kommet tett innpå fremmede kloder ute i verdensrommet. Mange av disse eksoplanetene, som de kalles, har vist seg å være enda merkeligere enn astronomene hadde forestilt seg. Det som nå trigger forskerne, er hvordan mulighetene for liv er på disse fjerntliggende planetene, som er tusenvis av lysår borte fra oss. Og jo flere resultater som tikker inn, desto mer overrasket blir forskerne. Mulighet for liv utenom jorden kan ikke utelukkes. Her er observert både vann og luft på noen av eksoplanetene! Antall observerte fjerne planeter dreier seg om millionbeløp, og astronomene mener at det reelt sett kan dreie seg om flere milliarder bare innen Melkeveien. I tillegg har vi også observert millionvis av andre melkeveisystemer. Mulighet for levende liv et eller annet sted ute i universet er etter forskernes mening kanskje oppimot hundre prosent?

Og derfor blir mitt spørsmål: 

Hvis det finnes intelligent liv flere steder ute i universet, hvorledes er deres forhold til vår felles Skaper? Lever de kanskje i synd slik vi mennesker på jorden gjør? Hva så med Jesu soningsoffer? Gjelder det også for menneskelignende vesener på fjerne planeter millioner av lysår ute i universet? Har kanskje Jesus besøkt noen av disse klodene?


Noe svar kan vi selvfølgelig ikke gi, men vi vet at ingen ting er umulig for Gud, universets skaper.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar