fredag 6. mars 2015

Nr. 51: Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?


Nr. 51:

Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?

Troen på en triade Gud med tre separate Gudepersoner er fremmed for Guds ord, men vi prøver her å gi mennesker som vil; sunn, god og bibelsk undervisning ut i fra Guds ord.

Abels blod taler? Eller har dette med gramtikk? Vi må skjønne at bibelen har en språkbruk for å forklare åndelige sannheter som av og til går på «kollisjonskurs».

Hebr. 12. 24 til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod.

Selvfølgelig taler ikke Abels blod bokstavelig, men det vitner. Derfor taler det også! Dette har med gramtikk, for at vi skal forstå og ha begreper om de åndelige sannheter som ligger bak, noe som vi finner mange plasser i Guds ord.

Pinsebevegelsen driver med vranglære, forførelse og bortforklarer om den hellige Ånd!

Dette gjelder selvfølgelig hele kristenheten. Men siden jeg kjenner best til pinsebevegelsen og andre frie forsamlinger, så prøver jeg å orientere meg ut i fra der.

Bilde av Benny Hinn som underviser og tror at Ånden er en person som oss med kjøtt og blod, ben og utseende. Hvor har han dette i fra? Det aner ikke jeg, men fantasi og en gedigen bløff er dette som alt annet treenighetslærene kommer med og tror på. Legg merke til at Benny Hinn har djevelens tegn, det er nok ikke uten grunn da han tror på en ubibelsk lære at Ånden er en egenperson.

 http://esaie.free.fr/images/maincornue/benny-hinn.gif

Jeg ble lært i pinsebevegelsen at Ånden skulle vi ha til Jesus kom tilbake, så skulle vi klare oss uten den hellige Ånd. For Ånden var kun et innsegl, ikke noe mer. Benny Hinn lærer at den hellige Ånd er en person som oss med kjøtt og blod etc. villfarelsen er stor egentlig i hele kristenheten angående den hellige Ånd!

Når mottar vi Ånden og når skal Ånden forlate oss?

Nå går jeg selvfølgelig ikke god for at alle pinsevenner og andre kristne lærer det samme. Men slik jeg ble lært opp til å tro, så mottok jeg som troende den hellige Ånd ved å ta imot Jesus, og Ånden skulle jeg ha i mitt indre menneske inntil Jesus kom. Da gikk Ånden over i en annen tjeneste, uviss, men en annen tjeneste. Men hva lærer Guds ord?

Gud ord lærer for det første at Ånden er det som er bringer Gud og Kristus nær til oss. Og Ånden mottar vi ved å ta imot Jesus som vår personlige frelser, og Ånden forlater oss aldri. Vi vil være i besittelse av Gud hellige Ånd i all evighet.

1 Kor. 15. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Legg merke til at Gud skal være alt i alle. Det er selvfølgelig Gud egen Ånd, den hellige Ånd vi alle troende skal være i besittelse av i all evighet!

Vil vi møte den hellige Ånd i Himmelen? Som en egen person?

Dette er selvfølgelig absurd, men jeg tar det med da dessverre treenighetslærene tror og lærer at Ånden er en egen person på lik linje med Faderen og Sønnen. Vi kommer aldri til å møte noen ekstra Gudeperson, det er kun Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus vi vil møte og få se i himmelen av Gudepersoner. Ingen andre!

Tror du virkelig at Hellig Ånd er en person som Faderen og Sønnen?
Hvor mange Guder finnes det og hvor mange skal du møte i himmelen?

Jeg skal møte Faderen og Jesus. Alle troende skal ha den Hellige Ånd boende i seg i all evighet. Den kommer ikke og går, men blir i oss til evig tid. Og har vi Ånden her, så vil vi ha Ånden enn mer der, i himmelen.

Joh.e. 14. 16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

Hvor lenge skal den hellige Ånd være i oss? For alltid!

Joh. e. 14. 16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid.

Hallelujah, hallelujah amen! Dette er så vidunderlig og flott. Storartet og herlig.
Vi skal aldri møte noen tredje Gudeperson men Ånden skal vi ha boende i oss, for alltid! Hvor høyt jeg elsker Ånden, men å tro at det er en person, det er nonsens. Den hellig Ånd er ingen egne person, men en del av Gud selv!
Vi kan aldri elske Gud, gjør Guds vilje eller søke Gud. Det er kun under Åndens påvirkning vi kan det. Derfor er Ånden så viktig! Han skal vi ha boende i oss for, ja for alltid!

Joh. e. 14. 16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid.

Sluttkommentar:
Dette er det selvfølgelig mye å si og undervise om. Men det er også såpass mye feil og misledende undervisning om den hellige Ånd. Bare å forklare dette er en kjempejobb. Derfor prøver vi i Smyrna Oslo og gjennom min tjeneste å rette opp og undervise korrekt og bibelsk om dette emne og alle andre emner og sannheter i Guds ord, vi ønsker og vil forkynne hele Guds råd til frelse!

Ja, Jesus er Gud i den forstand at han er en Åndsperson, som også englene er.
Og vi mennesker blir også enkelt ganger omtalt som Guder:

Salme 82. 6 Jeg har sagt: «Dere er guder,
          sønner av Den høyeste er dere alle.

Jesus er Elohim på Hebraisk. Les på siden vår, der finne du alle svar. For de første kristne så kan du se at de aldri kalte Jesus for Gud, men for Herre og frelser. Dypest sett er det kun Gud Fader som er Gud, ingen andre.

Se her: Joh.e. 17. 3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.

1 Tim. 1. 17 Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.

1 Kor. 15. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Salme 90. 2 Før fjellene ble født,
          før jorden og verden ble til,
          fra evighet til evighet er du, Gud.

8. 4b. ingen Gud uten én.  5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.
         
     6 Men for oss er det én Gud, vår Far.
          Alt er fra ham, og til ham er vi skapt.
          Og det er én Herre, Jesus Kristus.
          Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar