torsdag 2. mars 2017

Nr. 108: Jerusalem er ikke enda "Jesu" stad!

Nr. 108
Jerusalem er ikke enda «Jesu» stad!

Denne artikkelen er på Svensk, ikke oversatt til Norsk!
Alla ni som tror att Konspirationsteorier är struntprat – läs det här och inse att någon har byggt den här byggnaden som ett centrum för bl a utbildning av dom som vill skapa den framtid som vi ingår i och som är här nu. Och dom flesta av oss vet ingenting!”Every Masonic Lodge is a temple of religion; and its teachings are instruction in religion.”
Den här rapporten kommer att chockera och förarga många men detta är något jag har arbetat med i mer än fyra år.  Så nu har jag bestämt att tiden är inne för att skriva ner alltihop fast jag vet att det kan bli missförstått som antisemitiskt.  Gud förbjude att jag, en jude, någonsin skulle säga eller göra något som skulle anses som antisemitiskt.  Men jag måste erkänna att den här rapporten inte är lätt för mig att skriva.  Faktum kvarstår dock att en ond kraft har tagit plats i Jerusalem och har spritt sig utöver Israel som en förberedelse för tidens slut och sätet för antikrist.  För om vi tror på att antikrist kommer att få sitt säte på Tempelberget så måste vi förstå vissa sanningar som inte talas om idag.  En av dessa sanningar är att själva grunden för en sådan förflyttning av Det onda måste vara på väg redan nu om detta kommer att inträffa. Eller så är vi helt enkelt inte vid tidens slutpunkt!  Denna rapport kommer att bevisa att en sådan förflyttning är på väg och har varit så under en ganska lång tid.  Det blir accepterat av en del och förkastat av andra, men det är så det är.
I den här rapporten vill jag visa många bilder på Illuminatis etablissemang och visa prov på att det har varit en diabolisk komplott av dom som vi refererar till som Den Nya Världsordningen.  Jag kommer att visa den arkitektoniska designen av den New Israeli Supreme Court Building (ung. Högsta domstolen) som designats och betalats av Rothschilds och visar på närvaron av frimurarna och Illuminati.  Jag har tagit med alla bilder utom en som jag visar här och jag kan försäkra er att vad ni ser är verkligt och på plats.
 
Samma familjer som äger och kontrollerar Federal Reserve (ung. som Riksbanken i Sverige) och andra större finansinstitutioner har sina ögon på Tempelberget och den heliga staden Jerusalem. Precis som skrifterna säger: den man som avslöjas som antikrist kommer att sitta på den platsen innan ankomsten av den judiske Messias Yeshua (Jesus) HaMashiach och många mottager honom som deras Messias. På vilket sätt detta kommer att utspela sig återstår att se, men en sak är jag övertygad om och det är att Guds heliga män blir inte de som återuppbygger templet, det kommer att bli Illuminati!
 
För Gud skulle inte sända människor till den platsen för att utföra blodsoffer.  Hans söners blod var det perfekta offret, det finns inget behov av att sprida blodet från dumma djur längre.  Yeshua gjorde ett perfekt arbete och det avslutades.  Men Han återkommer och tar kontroll av det Nya Templet som jag tror kommer att byggas snart. Men innan Han återkommer måste den här världen bli i så dålig form att antikrist kan bli accepterad av de flesta som räddaren som kan bringa fred och ordning i världen.  Men sedan – ni vet resten av den historien så låt oss fortsätta.
Eftersom hela den här rapporten bygger på konstruktionen av den byggnad som skapats av Rothschilds visar jag här nedan en bild av den.  Den togs av en vän till mig då han och hans fru flög över det området för några år sedan.  Supreme Courts byggnad finns på mark som ligger mitt emot Knesset och intill Utrikesdepartementet och Israels Centralbank. Det är viktigt att hålla i minnet att det ligger i linje med Knesset för vi kommer att tala om leylinjer som korsar under den här pyramiden och går vidare till Knesset, med andra leylinjer som korsar i perfekt ordning till centrum av Jerusalem och vidare till Rockefeller Museum.  Allting om denna byggnad har tänkts ut in i minsta detalj, och det är djävulskt och förfärligt!  Djävulens plan har satts på plats innan vi ens har haft en aning om planen.  Han vet att hans slutliga kamp kommer att bli här i Jerusalem.
 
De ingenjörer som utvaldes till det här jobbet av The Rothschilds var sonson och sondotter till Ben-Zion Guine från Turkiet, som arbetade för baron Rothschild, Ram Kurmi, född i Jerusalem 1931 och Ada Karmi-Melanede, född i Tel-Aviv 1936.  För de som kan få ut något av siffror så var det viktigt att byggmästarna hade allting i ordning i förhållande till korrekta nummer.  Det fanns 1 000 ritningar över planen, 1 200 cementposter, de arbetade på byggnaden under 3 år, eller 750 dagar, 20 arbetare varje dag i 200 000 arbetsdagar och 250 000 byggstenar, alla placerade för hand! The Israeli Supreme Court, Jerusalem.
Det första man ser är pyramiden med det allseende ögat, precis som den man ser på den amerikanska endollarsedeln. Vi kommer att gå igenom detta lite senare i artikeln.  Den stora cirkeln man ser i botten på bilden är ett uppochnedvänt kors som designats för att gå på.  Det är det enda religiösa emblem som designats till att bli trampat på med foten.  I toppen finns en muslimsk gravplats, och just utanför synfältet till höger finns en egyptisk obelisk.Och överallt inom byggnaden upptäcker man hinduiska altare. Allt detta blir mer förståeligt allt eftersom vi fortsätter.  Håll i minnet att vi talar om etablissemanget som en form av regering som kommer att visa sig under antikrist.  Där finns få bevis på byggnaden som sådan av närvaron av The Rothschilds men på en mur på utsidan hittar vi dessa två minnesmärken: 
Lägg märke till Rothschilds emblem längst upp.  Det är symbolen för skaparen av Rothschilddynastin och hans fem söner som etablerade centralbanker över hela Europa.
Rothschilds gjorde flera överenskommelser med den israeliska regeringen innan byggandet började.  Bland annat skulle Rothschilds peka ut den plats som Supreme Court skulle placeras på, de skulle använda sina egna arkitekter och ingen fick någonsin veta hur mycket byggnaden skulle komma att kosta. Det tog dem fyra år att bygga denna struktur med många hemligheter inbyggda.
Efter att ha passerat säkerhetsvakterna så är det första du ser på vänster sida på väggen ett stort fotografi:
 


Från vänster ser man Teddy Kollek, sedan Lord Rothschild, på den högra sidan står Shimon Peres och sittande nedtill på fotot till vänster Yhzhak Rabin.  De andra är de som gav oss ”the Olso Death Process” som vi nu står inför.  Men det är här som vår resa börjar när vi går in i byggnaden för hela den här resan avser att ta oss från mörker till ljus – och bli en Upplyst människa! (an Illuminated one).
Först inträder man i ett område med mycket svag belysning, men allt eftersom man går uppför trappan så ser man ett starkt ljus som kommer från ett mycket stort fönster där man kan se ut över stora delar av Jerusalem.

 
Här är det mycket viktigt att räkna stegen.  Där är tre set med 10 steg i varje som utgör totalt 30 steg.  När man går uppför dessa 30 trappsteg så kommer man från mörkret in i ljuset.  Och därifrån kan man se världen, eller i detta fall, staden Jerusalem som man aldrig har sett den förr. Det är också värt att nämna att på den vänstra sidan kan man se de gamla Jerusalemstenarna, en del tror att det är samma stenar som användes i Det Andra Templet, men det finns ingenting som bevisar det.  På den andra sidan ser man den släta, moderna väggen.  Det finns 6 lamphållare som lyser upp på människans färd för att få kunskap och bli upplyst.  Men ännu en gång, jag tycker at det är nödvändigt att säga att det är mycket viktigt för dom som byggt denna byggnad att allting är perfekt och i rätt ordning, även numeriskt.
 
När vi svänger till vänster och börjar gå mot pyramiden noterar vi en metallslinga i marmorgolvet.  Leylinjerna korsas direkt under pyramiden, de kommer från den här platsen till olika platser i staden.  Det är här som domarna och andra kan stå och motta kunskap och makt.  De står direkt över en bit kristall med ljusbäraren Lucifers Det Allseende Ögat ovanför dem.
 
Här nedan är en karta över Jerusalem.  Man kan se att The Supreme Court Building och Knesset är förenade med en rak linje och i en 90% vinkel till den linjen på halva vägen finns en leylinje som går vinkelrätt.  Den linjen går rakt ner till mitten av en gata som är känd som Ben Yehuda, en plats där alla tokstollar möts, och varje dag finner man åtminstone en som kallar sig själv Elias eller Moses. Israel kallar Ben Yehoda för ”The freak show”.  Den linjen går vidare till Rockefeller Museum och därifrån går en linje genom de muslimska kvarteren till Tempelberget.
 
 
Just innan man går in under pyramiden finns ett fönster som man kan se uppe på pyramiden och då kan man notera en leylinje som går till centrum i pyramiden.
 
 
Låt oss för ett ögonblick gå tillbaka till toppen på de 30 stegen.  Som vi vet är det 33 grader inom frimureriet, men de sista tre är de av högre kunskap och preparering för att träda in i The Illuminati. Så när man går från toppen av trappan mot pyramiden ser man ett stort bibliotek med tre rader till dessa tre nivåer av högre kunskap.  De tre avslutande stegen i frimureriet och efter det, om någon väljer att gå högre och har blivit accepterad, så träder man in i de högsta nivåerna inom Illuminati.  Det är också viktigt att notera att i den här byggnaden slutar den 33 nivån vid basen på pyramiden.
 
 
Detta är ett mycket stort och dyrbart bibliotek, men det är något annat när det gäller det här biblioteket som är värt att nämnas. Den första raden är ”bara” för advokater, den andra raden är ”bara” för domare.  Den högsta och tredje raden är ”bara” för pensionerade domare, vilka också står för ordning och reda inom Illuminati, eftersom man måste bli accepterad och gå vidare till den högre nivån innan kunskapen på den nivån är tillgänglig för dem.  Direkt ovanför den tredje raden finns pyramiden med det allseende ögat.  Där börjar resan in till Illuminati.
 
Direkt under pyramiden kan man se 6 kvadrater. Sex är numret för människan och varje kvadrat har 4 sidor som talar till världen.  I centrum direkt under punkten på pyramiden finns en kristall och när man står ovanpå den är man i direkt linje från punkten i pyramiden och kristallen nedanför.
 
Där är fem rättssalar, var och en har en entré som är formad som en judisk grav med öppningen ovanför dörren för andens frihet att gå in eller ut.  Väggen med entrén till rättssalarna har en båge på medan den yttre väggen är rak. Det är två saker som kan sägas om detta, en del säger att det är en rak linje till rättvisa, att båglinjen betyder nåd, och andra säger att det betyder ordning ut från kaos. Illuminatis motto!  Där finns tre domare i varje rättssal och ovanför där domarna sitter finns en mindre pyramid som lyser på domarna när de sitter över dom som tagits upp från fångcellerna inunder. Domarnas kammare finns ovanför rättssalarna och de kommer ner för att låta ljuset skina över dom som hämtats upp nerifrån.
 


Jag har gjort ett urklipp från hela ritningen av byggnaden för att visa er designen på en judisk Miskan som byggts in i ritningen då alla andra stora religioner i världen är representerade i en eller annan form.  När man går från pyramiden kan man gå antingen till rättssalarna eller mot domarnas kammare.  Men detta är hur den delen av byggnaden ser ut och som gör pyramiden till det heligaste av heligheter i detta onda Miskan ”Tempel”.  Den nedre delen av ovanstående bild är gårdsplanen och här finns färdiga stenar som hämtats hit från öknen nära Mitzpe Ramon, där man kan finna världens största, naturliga krater.  En smal kanal med vatten som rinner oupphörligt delar stenarna. Arkitekterna säger sig ha blivit inspirerade från Skrifterna, Psaltaren 85:11.  Sanningen skall komma upp från joden och rättrådighet skall se ner från himlen.  För domarna sitter ovanför denna gårdsplan och tittar ner. När man lämnar den centrala rättssalen, eller huvudrättssalen, finner man direkt mitt emot öppningen, trapporna som går ner.  Vid basen av trapporna finns fruktbarhetssymbolen som alltid är närvarande i alla Illuminaternas strukturer och byggnader, ofta gömd men alltid där.  Mycket kan sägas om denna symbol och frimurarnas symbol med kompassen och kvadraten med ”G”et i mitten, men jag lämnar det för ett annat tillfälle eller för någon annan att skriva om.Vi har bara lätt rört vid innebörden hos denna byggnad men det är bokstavligen talat hundratals detaljer som pekar på Illuminaterna och deras planer för mänskligheten. Men ännu viktigare med den här rapporten är att den visar på en bas för sätet eller centrum för den som skall bli accepterad av de flesta som en Messias, innan Yeshua (Jesus) återkommer för att skapa sitt rike och regera över världen!  Utan tvekan kommer många att säga emot den här rapporten och att budbäraren hellre än budskapet blir attackerat.  Men jag har försökt att lägga fram bevis och fakta och mycket mer kan bli sagt och jag är säker på att den här artikeln kommer att förarga en del och möjligen är detta avsikten med hela artikeln. 


Masonic Display In The Middle Of The Street

Gallery Of Masonic Sights From Israel  


Freemasonry In Israel

Israeli FreemasonryThe Synagogue Of Satan
Freemasonry Watch

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar