søndag 7. april 2019

Nr. 125: Det viktigste budskapet til troende mennesker i dagens endetid!

Nr. 125:
Det viktigste budskapet til troende mennesker i dagens endetid!

Bilde av hvordan det nye Jerusalem og tronen med Guds Fader og Jesus er, men englene, men ingen Hellig Ånd på tronen. Den Hellige Ånd er i våre hjerter, det er Guds Ånd.

Skulle jeg fått en mulighet til å forkynne for alle troende mennesker et budskap, så hadde det vært dette budskapet!

Men det aller beste, hadde vært som Jesus gjorde det. Han gikk med disiplene sine, lærte dem, og underviste dem gjennom 3, 3 ½ år.

Det som er vanskeligst for oss troende veldig ofte, er å se ting «rett» med de åndelige øynene våre. Der ser vi virkelig feil. Derfor er budskapet tim menigheten i Laodikea følgende:

Joh. Åpenb. 3. 18 så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se!

Hva som venter oss som troende, etter dette jordlivet er så stort. Når Apostelen Paulus sammenligner hva vi går igjennom av negative og vanskelige ting, så er det som ingenting. Hør bare her:

Rom. 8. 18 For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

I grunnteksten står det fritt oversatt at det finnes ingen vekt som kan måles opp imot hva som vi vil få del i når vi skal sammenligne alt det negative vi får «igjen» ved å få del i sluttfrelsen. Det blir som å investere 1 krone, og få uendelige med penger tilbake igjen.
Med andre ord, skriften «overser» all urett som blir begått imot oss som ingenting imot hva vi skal få igjen.
Noe av det samme var det Jesus sa til Peter. Hør bare her:

Matt. 19. 27 Da svarte Peter ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt dig; hvad skal da vi få? 28 Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg eder: I som har fulgt mig, I skal i gjenfødelsen, når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone, også sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. 29 Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller akrer for mitt navns skyld, skal få mangefold igjen og arve evig liv.

Her fra mine bibelkommentarer Markus 10. 28 Da tok Peter til orde og sa: «Hva så med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.»

Peter kom her i anfektelser. Han som ikke hadde gitt opp så mye men allikevel alt, hva med han og alle de andre? Det er ting som skal på plass i disiplenes liv som de ikke der og da helt har forstått.

29 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld,

Jesus holder ingen for narr men tar oss alle seriøst og han behandler oss med respekt. Det er ikke forgjeves å gi opp alt for Jesus og evangeliet skyld. En vil få igjen både her i tiden og i evigheten.

30 skal få hundre ganger så mye igjen: her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – men også forfølgelser – og i den kommende verden evig liv.

En skal få hundre ganger igjen tror jeg også sikter til den lønnen som venter. Vi får igjen umåtelige mye her i tiden, men det er først evigheten som vil vise oss til fulle forsjelen på å leve ugudelig eller å følge Jesu røst og bud!
(sitat slutt).

Vi som troende skal også bli belønnet eller miste vår lønn, ikke frelsen. Da etter vår troskap, derfor er det om å gjøre også å være tro. Vi skal alle innforbi Kristi domstol, der vi vil få igjen for vår troskap imot Kristus, som skriften taler om flere plasser.

2 Kor. 5. 10 For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, forat enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt.

Men jeg har ikke lyst å legge hovedvekten på akkurat dette nå, men heller på det å nå Himmelen – det nye Jerusalem. Eller den kommende verden som så uendelig mye større og viktigere enn alt annet på denne jorden.

Jeg skrev for en god del år siden en artikkel, som jeg vil gjengi her:


Himmelen, det nye Jerusalem, det er vårt endelige mål og rette hjem som troende. For mange, så er det viktigste å komme til himmelen. Men det er så mye mer enn det. Det er først da vi lever fullt ut og uten de begrensningene og stengslene vi har her. Himmelen er full av innhold og en mettelse for oss som mennesker. En ro og fullt ut tilfredsstillelse.

Hvem er det som skal bo i det nye Jerusalem? Det er de som så frem imot han som skulle komme i fra Adam og til røveren på korset. Det er alle de som har tatt imot Jesus i fra de første kristne til den siste som blir frelst til Jesus kommer og henter oss hjem til seg (bortrykkelsen). De som blir frelst under den store trengsel. Og de som blir frelst under tusenårsriket. Der kommer jødene i en særstilling. Dernest så er det de menneskene som dør før de kommer opp til den modningen der en kan skille rett i fra galt. Hvem er det som går fortapt? De er alle de som unnlater å omvende seg og ta imot Jesus.
Ser du frem til å komme til himmelen? Eller tror du at det meste er det du kan oppleve her? Jeg tror himmelen er en fortsettelse av livet her, bare mye bedre. Det evige liv begynner egentlig i fra den dagen vi tar imot Jesus som vår herre og frelser. Og det varer for alltid. Det er noen som tror at tiden vil opphøre og alt annet. Men det er Gud, den tidløse som har innført tiden. Vår forestilling om ting, kan gjerne være feil, selv om mange tror det samme.
At vi ikke skal feire påske i himmelen på en eller annen måte, virker for meg som urealistisk. Under tusenårsriket vil en som en påminnelse av hva Jesus gjorde for oss på Golgata, ha et daglig offer, et skyldoffer. Slik kunne en ha nevnt mange andre ting. Himmelen er et sted fullt av innhold og mening. Det som vi gjør av gode ting, vil vi også gjøre der. Bare da er alt fullkomment og fullendt. Da vil Gud være alt i alle. Selv i det skapte. Når det står at vi skal gå på gater av gull. Så er det bokstavelig. Men det vil også ha en åndelig mening, alt vil være fullkomment, rent og guddommelig. Gud vil fullt ut være alt i alle. Det åndelige er fullt ut i det skapte. Selv gatene er egentlig en del av Gud, på en fullkomment og fullendt måte.
Det er de som ønsker å komme til himmelen, fordi alt der er godt. Da har du misforstått. Det er først når du tar imot Jesus som din herre og frelser og innretter ditt liv mot ham, at du passer inn i himmelen. Dette livet på jorden er egentlig en forberedelse mot evigheten. I det nye Jerusalem, vil Lammet være i sentrum. Skal du dit, så må Lammet være i sentrum i livet ditt også her.
Vil det foregå jordiske sysler i himmelen? Det som du trives med her, skulle ikke du kunne holde på med det der alt er fullkomment. Jeg er ikke noe flink til å holde på med planter, men jeg liker det utrolig godt. Skulle en ikke kunne holde på med noe slikt i himmelen? Det tror jeg. Det som er forskjellen på himmelen og her, er at på jorda må vi gjerne gjøre det om vi ikke vil eller ei. Men i himmelen er det et tilbud og anledning å gjøre det. Vi synger i en sang:

Himlen, hvilket herlig sted. Himlen snart så brister det, å det gjør meg lyst å komma dit, himlen er hellig, himlen er evig, tenk en dag så er jag der, ja jeg vet at snart en dag er jeg der. I himlen er det månge ting jag ønsker att få se av skjønhet som alt annat øvergår, jag lengtar møta venner som er gått dit ut førut, men først jag lengtar møta Jesus kjær.

Slik at muligheten for å komme der, er å akseptere det som Jesus gjorde for oss på korset. Og innrette våre liv deretter. Jesus er veien til himmelen, han er selve livet i himmelen og sannheten om alt som har med dette livet og det kommende å gjøre.
(sitat slutt).

Nå skal jeg gå inn for «landing» her, men vil bare ta med noen få ting til slutt.

2 Tim. 2. holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss;

Vi må kun holde ut med Jesus i denne vonde og urettferdige verden, så skal vi herske og være Konger i all evighet. Da i sammen med Jesus og alle andre hellige.

Joh. Åpenb. 21. 7 Den som seirer, skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.

Fra mine bibelkommentarer Joh. Åpenb. 22.1. Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone.

Engelen viste Apostelen enda en herlighet! Det renner en elv ut i fra Lammets trone. I Edens hage var det fire elver her er det en. Fire kan symbolisere fire verdenshjørner, men entall vitner om at vi alle drikker av den samme kilden. Ved det så får vi liv og en fullkommen enhet. Den springer ut taler om et kildevell som veller og veller opp igjen og igjen!

2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene.

I eden hage var livets tre og kunnskapens tre. Her er kun livets tre for muligheten til fall, synd, ulydighet og dom er over. Nå er det bare en evig vår og sommer som står igjen, noe som ingen mennesker kan fatte fylt ut. Kun tro det og la det dvele i tanke og hjerte! At bladene er til legedom taler om at sykdom der finnes men det tror ikke jeg. Det taler om en fullkommenhet som er vedvarende. Den legedommen er for alle i byen.

3 Det skal ikke lenger finnes noe som er under forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham.

Selv i den nye pakt er ingen under forbannelsen, men under nåden og har fått Ånden. Men da vil våre erfaringer ikke bare være objektive men også subjektive.
Gal. 3. 13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre. 14 Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.
Vil presisere, selv når den evige vår og sommer bryter frem vil alt det Gud gjør skje ved Ånden, ikke ved noen annen kraft og dimensjon i tilværelsene.

4 De skal se Guds åsyn, og hans navn skal være på deres panner.

Vi skal se Guds åsyn og tåle det, i dag så er det mange som tar Gud som en selvfølge. Hadde Gud virkelig åpenbart seg så hadde en blitt slått ned til jorden hadde skjedd for mange. Men da vil vi være så innvidd og istand til å se Gud uten å rødme av skal.
Våre navn vil være velkjente taler også at vi vil med letthet forstå hverandre på tross av at vi som er blitt frelst har kommet fra alle verdenshjørner på en periode på godt 7000 år som menneskene ble kastet ut fra Edens hage til dommen foran den hvite trone.
Navn er også noe personlig og intimt, å kjenne og ha et navn som Gud har gitt oss taler om at han både kjenner oss og tar ansvar for oss som foreldrene gjør det med barna sine.

5 Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal herske i all evighet.

Når det står at natt ikke skal være mer der så vil selve den tradisjonelle helvtslæren falle om kull at Gud skal pine menneskene i all evighet. Det kommer aldri til å skje, bibelen taler om enten å motta livet gjennom Jesus eller å dø, bli brent opp, bli til intet gjort etc.
(sitat slutt).

Når det er en himmel i vente, hva da?

Da gjelder det selv å påse at vi blir med, og fortelle alle andre om den muligheten som finnes. Den må de ikke gå glipp av, den er mer verd enn alt annet i denne verden!

Det er to utganger på livet, enten himmelen eller fortapelsen. Det er så stort å få gå på Himmelveien, at ikke noe kan og bør sidestilles med det. Alt kan vi ofre for å få lov å gå på den veien, ikke noe offer er for stort.

Ønsker å ta med en beretning eller lignelse fra Jesu tale i Matteus.

Lignelsen av perlen i Matteus 13. 45 Atter er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte efter gode perler, 46 og da han fant en kostelig perle, gikk han bort og solgte alt det han hadde, og kjøpte den.
Av John F. Walvoord.

Som lignelsen om skatten, representerer lignelsen om perlen en kjøpmann som selger alt han har for å kjøpe perlen. Som i lignelsen om skatten, går den alminnelige fortolkning ut på at dette beskriver en person som forlater alt for å bli en Kristi etterfølger. Også denne tolkningen har sin grunn i den falske postmillianistiske idé at dette kapittel framstiller en triumferende kirke mot tiden for Kristi annet komme. Denne tolkningen setter for øvrig spørsmålstegn ved frelsen av nåde. Det blir snakk om gjerninger. Kjøpmannen her er Kristus, ikke den troende. Det er Kristus som opp gir alt for å kjøpe perlen. En troende har ingenting å komme med, han har ingenting å selge. Frelsen kan ikke kjøpes for noe som helst. Selv om det ikke sies i Bibelen, synes perlen å representere kirken som en juvel, uvanlig i den forstand at den skyldes en irritasjon i en østers. Det kan være et bilde på at menigheten vokser ut av Kristi sår. Akkurat som lignelsen om skatten viser Kristi død for Israel, kan denne lignelsen tolkes som Kristi død for sin menighet. Denne tolkningen har færre komplikasjoner og stemmer bedre med læren om nåde.
(sitat slutt.)

Skriften sier klart og tydelig om Jesus.

Joh. e. 10. 17 Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg setter mitt liv til for å ta det igjen. 18 Ingen tar det fra mig, men jeg setter det til av mig selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen; dette bud fikk jeg av min Fader.

12. 24 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn; men hvis det dør, bærer det megen frukt.

Hva er det store og viktigheten i vår tro? Det er kun en ting, at Jesus døde og stod opp for oss. Som en respons på dette skriver apostelen Johannes følgende:

1 Joh. b. 4. 9 Ved dette er Guds kjærlighet åpenbaret iblandt oss at Gud har sendt sin Sønn, den enbårne, til verden, forat vi skal leve ved ham. 10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 11 I elskede! har Gud elsket oss så, da er og vi skyldige å elske hverandre.

For å avslutte denne artikkelen, og dette budskapet. Når Gud har visst oss sin kjærlighet i Jesus, at han ofret alt for oss. Lenge før vi tenkte på han, og kjente ham.

Rom. 5. 8 men Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi ennu var syndere.

Jesus døde for oss mens vi var syndere, og som et gjensvar på dette så bør og «må» vi ofre alt tilbake til ham. Som et gjensvar på hans kjærlighet, nåde, barmhjertighet og tilgivelse!
Da vil vi også få erfare at vi blir i Guds nåde og hans kjærlighet og godhet omslutter oss på alle kanter. Samt at vi troende elsker hverandre og vil gjøre alt både for Herren, hverandre og våre medmennesker som ikke har lært Jesus og Gud å kjenne.

Be denne bønnen med meg til slutt:

Kjære dyrebare Far, jeg kommer nå til deg i Jesu navn akkurat som jeg er.
Jeg ber om at din Sønns dyrebare blod må rense meg på nytt. Gi meg på nytt, og i en enda større grad del i din nåde, kraft, kjærlighet og tilgivelse.
La meg få tjene det og virke for deg den tid jeg har igjen på denne jorden. Og la meg få nåde til å stå etter å ha overvunnet alt.
Hjelp meg å nå Himmelen og det nye Jerusalem der både jeg og alle andre troende som har også tatt sin tilflukt til Jesu død og oppstandelse, nåde og evne til både å tro, erfare og få enda mer av din Ånd og alt det du ønske og vil gi meg.
Led meg ikke inn i fristelse eller vanskeligheter. Men kommer jeg der, så gi meg den styrke og kraft jeg trenger til for å både gå igjennom og komme igjennom alle vanskeligheter. Ber om bevarelse for meg og alle andre troende, til vi alle når frem, en dag som du har fastsatt for Jesu komme i lufthimmelen for å hente alle troende. Vi ber Fader deg om dette i Jesu navn og at vi må evne og få nåde til å vinne enda flere for deg, før det er for sent!

Les mer her om Himmelen og det nye Jerusalem, da spesielt fra kapitel 19 – 22 i mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring.

En herlig sang om å lengte hjem til Himmelen – det nye Jerusalem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar