tirsdag 9. februar 2016

Nr. 91: Bønn er et hjertespråk!

Nr. 91:
Bønn er et hjertespråk!

Bilde av Nehemias (Nehemiah) som besøkte Jerusalem oppbrente porter, som igjen virket slik på ham at han både ba, og begynte å arbeide. Når tjeneste og bønn går hånd i hånd skjer de største og herligste ting!


Joh. e. 15. 7 Dersom I blir i mig, og mine ord blir i eder, da bed om hvad I vil, og I skal få det.
Rom. 14. 17 Guds rike består jo ikke i å ete og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den Hellige Ånd.

Min erfaring er at vi som troende enten «satser» for høyt eller for «lavt»!

Fra de dagen vi kommer til tro, så er vi en ny skapning og Guds «timetabell» begynner med oss. Alt vi har gjort før vi kommer til tro, er under blodet.
Vi blir da stilt ansvarlige overfor alt som skjer med oss fra den dagen vi tar imot Jesus.
Det ligger det både et ansvar og privilegier. Et at de største privilegier som troende har, er å be, og forvente å få bønnesvar. Men Gud som vår Far, han vil samtidig bruke alle ting for å oppdra oss som sine ektefødte barn, der vi alle skal ligne mer og mer på Jesus!

Vi skal be, men hvordan be «rett»?!

Her er det veldig mye å si, men jeg tror en «tommelfinger» regel er å be slik en kjører i trafikken, ikke minst bykjøring med grønt/oransje/rødt lys.
Med det mener jeg at vi skal be, og forvente å få bønnesvar, men ha øyne og ører åpne for å lytte like mye som vi ber og begjærer. La meg ta et eksempel.

Du trenger 100.000,- kr. men de pengene har du ikke. Hvordan be? Da er det F, eks. tre alternativer som er mulige her. Vi kan be om å få det eksakte beløpet, enda mer eller mindre. Hvis vi får hjelp av Gud med 50.000,- kr, så kan en selv f.eks. enten jobbe overtid eller spare for å få de resterende pengene. Eller en får det eksakte beløpet. Og en kan be om å få litt ekstra, slik at når en selv blir velsignet, kan en velsigne andre med det ekstra en får.

Hvordan vite hva som er Guds eksakte vilje? Det er veldig ofte, for å ikke si alltid det en kjenner fred, glede og begeistring for. Vi leste hva Guds rike består i. Det består i følgende:

Rom. 14. 17 Guds rike består jo ikke i å ete og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den Hellige Ånd.

Gud leder oss gjennom fred, glede og begeistring i vårt indre menneske.

Dette kan også feiltolkes og misforstås. Men slik jeg har erfart det i mitt liv mange ganger, tror jeg er i tråd med skriften og hvordan erfare Guddommelige bønnesvar. Det gjelder å ta seg tid, den tiden som trengs. Og legge saken frem for Gud i bønn, og med takk sier skriften.

Fra mine bibelkommentarer Filipenserbrevet 4. 6 Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!

Å være bekymret er menneskelig, men det er synd. Gud har omsorg for oss. Legge alt innfor Gud, skriv det gjerne ned (Jesaja 37). Jeg kan vitne om tusener bønnesvar, store som små. Men jeg har fremdeles mange behov og også uforløste bønnesvar. Hvorfor svarer Gud enkelte ganger og andre ganger ikke? Ved å be åpner en opp for Gud i livet sitt og til andre. Derfor be regelmessig og vær velholden, ikke gi opp så lett. Bønnesvaret er på vei, hold bare ut en liten tid til.

7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

En himmels glede og en himmels fred skal senke seg ned over og i oss. Vi trenger ikke å mase på Gud hver gang vi henvender oss til ham. Han vil lytte og gi oss det vi ber om. Det er bevarende å be og være aktiv som kristen. Åndelig lathet skaper mye frustrasjon og aggresjon. Be, lese Guds ord og være en aktiv møtegjenger skaper fred og glede, så sant en gjør det for Herren.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

For at det ikke skal bli for mye i denne artikkel, så stopper jeg her. Det som er viktig med å be, det er å være åpen for Guds tiltale like mye som en legger frem sine behov for Herren.
Begge deler er rett og godt. Og vi kan be om alt, men det er ikke dermed sagt at vi får det vi ber om er alltid det aller beste. Det er enda bedre å finne ut hva som er Guds vilje, be over det.

Da kan det være likeså riktig at vi gjør litt, og Gud gjør resten. Jeg nevnte dette med hvis en f.eks. trenger 100.000,- kr. Jeg har erfart at jeg har fått Guddommelig hjelp med en del av summen, og så må jeg selv også være innstilt på å yte litt for at en skal komme i mål. Enkelte ganger har jeg faktisk bedt, og Gud har velsignet meg med et enda større beløp, hvorfor? Fordi at jeg ikke bare selv skulle bli velsignet, men jeg skulle være til hjelp for andre enn bare meg selv. Det å be, handler med andre ord om å være i Guds nærhet, og samtid la Guds ord veilede oss inn i Guds fullkomne vilje, og hva som er det beste for oss og andre!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar